Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 43. Odrodzenie Polski

 

I. Międzynarodowe uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości

1. Klęska Rosji

a. upadek dynastii Romanowów

b. brzeski traktat pokojowy - 3 III 1918 r.

b. upadek dynastii Habsburgów i rozpad Austro-Węgier

c. Klęska Cesarstwa niemieckiego i upadek dynastii Hohenzollernów

 

II. Odzyskanie niepodległości

1. Tworzenie się lokalnych ośrodków władzy

a. Rada Regencyjna -Warszawa

b. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - Cieszyn (RNKC)

c. Polska Komisja Likwidacyjna - Kraków (PKL)

d. Naczelna Rada Ludowa - Poznań (NRL)

e. Tymczasowy Komitet Rządzący - Lwów

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – 7 XI 1918 r.

a. lewicowy skład rządu

b. premierem Ignacy Daszyński http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif (PPS)

c. program reform:

– prawa wyborcze dla kobiet

– bezpłatne szkolnictwo

– nacjonalizacja kopalń oraz banków

– parcelacja wielkiej własności ziemskiej

3. Józef Piłsudski http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif

a. powrót z więzienia w  Magdeburgu – 10 XI 1918 r.

b. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy wojskowej – 11 XI 1918 r.

c. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy cywilnej – 14 XI 1918 r.

d. objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. Roman Dmowski http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif, Ignacy Paderewskihttp://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif)

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

a. lewicowy charakter rządu

b. reformy

– ośmiogodzinny dzień pracy

– płaca minimalna

– system ubezpieczeń społecznych

– prawa wyborcze dla kobiet

6. Utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif (styczeń 1919 r.) – z udziałem narodowej demokracji

 

Spis treści

 

Galerie

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"