Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 50. Kultura II Rzeczpospolitej

 

I. Nauka i oświata w II Rzeczpospolitej

1. Wiodące ośrodki nauki polskiej

a. Uniwersytet Jagiellońsi

b. Uniwersytet Lwowski (Uniwersytet Jana Kazimierza)

c. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

d. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

e. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

f. Państwowa Szkoła Morska w Gdyni

g. Katolicki Uniwersytet Lubelski

h. Polska Akademia Umiejętności

2. Wybitni uczeni okresu międzywojennego

a. lwowscy matematycy:

Stefan Banach

Hugo Steinhaus

b. biochemia

Kazimierz Funk – badania nad witaminami

Ludwik Hirszfeld – twórca podstaw nauki o grupach krwi

c. Bronisław Malinowski – światowej sławy etnograf – badania na Nowej Gwinei

d. Władysław Tatarkiewicz – historyk filozofii

e. Tadeusz Kotarbiński – filozof – zajmował się teorią poznania, logiką i etyką

f. wybitni historycy:

Aleksander Brückner - Dzieje kultury polskiej

Kazimierz  Tymieniecki

Roman Grodecki

Marceli Handelsman

3. Oświata II Rzeczpospolitej

a. wprowadzenie obowiązku nauki dla dzieci

b. walka z analfabetyzmem wśród dorosłych – np. nauka czytania i pisania żołnierzy

c. reforma szkolnictwa Stanisława Grabskiego

d. reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza

e. szkolnictwo II Rzeczpospolitej:

– szkoły powszechne

– gimnazja  – czteroletnie

– licea – dwuletnie

– uczelnie wyższe

 

1. Literatura II Rzeczpospolitej

a. Julian Tuwim

b. Antoni Słonimski

c. Jarosław Iwaszkiewicz

d. Tadeusz Boy-Żeleński

e. Witold Gombrowicz

f. Bruno Szulz

2. Sztuki plastyczne

a. twórczość Stanisław Ignacego Witkiewicza

b. malarstwo

Józefa Pankiewicza

Wojciech Kossak

Jan Styka

3. Kultura masowa

a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.

b. kinematografia

– Adolf Dymsza

– Eugeniusz Bodo

– Pola Negri

c. muzyka

Karol Szymanowski

Jan Kiepura

d. Sport

Janusz Kusociński

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

 

Galerie

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"