Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

 

Udostępnij na Facebooku


 

I. Socjologia

1. Reguły życia zbiorowego

2. Problemy socjalizacji

3. Grupy społeczne

4. Rodzina jako grupa społeczna

5. Podziały społeczne

6. Problemy życia społecznego w Polsce

7. Zmiana społeczna

8. Naród i mniejszości narodowe

9. Procesy narodowościowe i społeczne

 

 

II. Państwo i polityka

II. 1. Instytucja państwa

II. 2. Obywatel i obywatelstwo

II. 3. Polityka i kultura polityczna

II. 4. Ideologie, doktryny i programy polityczne

II. 5. Partie i systemy partyjne

II. 6. Społeczeństwo obywatelskie

III. Modele demokracji

III. 1. Demokracja – zasady i procedury

III. 2. Modele ustrojowe państw demokratycznych

III. 3. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym

III. 4. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym

III. 5. Problemy i zagrożenia współczesnej demokracji

 

 

IV. System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

IV. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

IV. 2. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej

IV. 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

IV. 4. Rada Ministrów i administracja terenowa

IV. 5. Sądy i trybunały

IV. 6. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego

IV. 7. Samorząd terytorialny

 

 

Prawo

VI. 1. Prawo i systemy prawne

VI. 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa

VI. 3. Prawo cywilne i rodzinne

VI. 4. Prawo karne

VI. 5. Prawo administracyjne

VI. 6. Obywatel wobec prawa

Stosunki międzynarodowe

VII. Globalny wymiar stosunków międzynarodowych

VII. 2. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

VII 3. Współczesne konflikty międzynarodowe

VII. 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych

VII. 5. Międzynarodowy system bezpieczeństwa

VII. 6. Integracja europejska po II wojnie światowej

VII. 7. Funkcjonowanie Unii Europejskiej

VII. 8. Europa wśród światowych mocarstw

VII. 9. Polska polityka zagraniczna

VII. 10. Polska w Unii Europejskiej

Materiały edukacyjne do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Notatki z historii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Notatki z historii dla liceum. Zakres rozszerzony

Skrypt do nauki historii

 

 

Przygarnij mnie jeśli możesz

 

 

Ofiaruj seniorowi złotą jesieńMy też potrzebujemy domu