Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

20. Polak, czy polski obywatel

 

1. Narodowość – wynikająca z więzi narodowej deklaracja przynależności do określonego narodu

2. Stereotypy narodowe – funkcjonujące w świadomości społeczeństwa uproszczone i zabarwione wartościująco przekonania, dotyczące innych narodów

3. Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę z państwem oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki określone przez prawo

4. Formy nabywania obywatelstwa

a. prawo ziemi – o obywatelstwie decyduje miejsce urodzenia

b. prawo krwi – dzieci nabywają obywatelstwo po swoich rodzicach

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"