Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

21. Trudna sztuka patriotyzmu

 

1. Polskie symbole narodowe

a. flaga – biało-czerwona

– po raz pierwszy wprowadzona w 1831 r. (podczas powstania listopadowego)

b. godło – orzeł biały na czerwonym tle – nawiązywało do herbów Piastów

c. hymn – Mazurek Dąbrowskiego

powstał w 1797 r. jako pieśń Legionów Polskich

– autorem słów był Józef Wybicki

– został uznany za hymn Polski w 1927 r.

 

2. Postawy wobec narodu

a. Patriotyzm – postawa charakteryzująca się przywiązaniem do własnego narodu

b. Kosmopolityzm – postawa charakteryzująca się osłabieniem poczucia więzi z własnym narodem w wyniku uznawania za swoją ojczyznę całego świata

c. Nacjonalizm – postawa charakteryzująca się uznawaniem własnego narodu jako dobra najwyższego

d. Ksenofobia – postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do przedstawicieli innych narodów, wynikającą z poczucia zagrożenia

e. Szowinizm – bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z brakiem szacunku i pogardą do innych narodów

f. Rasizm – przekonanie o nierównej wartości biologicznej i intelektualnej przedstawicieli różnych ras

g. Antysemityzm – odmiana rasizmu polegająca na wrogości wobec Żydów

antysemityzm przyczynił się do Holocaustu, czyli masowego mordowania ludności żydowskiej przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"