Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

27. Współczesne systemy partyjne

 

1. Partia polityczna – organizacja działająca pod wspólną nazwą, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, której celem jest zdobycie władzy w drodze wyborów lub jej utrzymanie, w celu realizacji swojego programu politycznego

2. System partyjny – układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zasady i normy prawne regulujące stosunki międzypartyjne

3. Systemy partyjne

a. system monopartyjny (jednopartyjny)

– dopuszcza się istnienie tylko jednej partii

– występuje w państwach niedemokratycznych – np. w Chinach, Korei Północnej i na Kubie

b. system dwupartyjny

– istnieją dwie liczące się w wyborach partie polityczne, chociaż przepisy prawne nie zabraniają tworzenia ich większej liczby

– system dwupartyjny występuje w państwach z większościową ordynacją wyborczą – np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia

c. system wielopartyjny

– zakłada współdziałanie w parlamencie wielu partii politycznych

– system wielopartyjny występuje w państwach z proporcjonalną ordynacją wyborczą – np. Niemcy, Belgia, Francja, Polska

– w państwach z wielopartyjny systemem wyborczym często konieczne jest tworzenie koalicji, czyli związków partii, które muszą się łączyć w celu uzyskania większości parlamentarnej

 

3. Przemiany polskiego systemu partyjnego

a. działalność partii politycznych w Polsce regulują:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

b. po przywróceniu w 1989 r. systemu wielopartyjnego w Polsce powstało ok. 270 partii politycznych

c. liczbę partii politycznych znacząco zmniejszyło wprowadzenie progu wyborczego

 

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"