Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

 

 

Zasady oceniania historia zakres rozszerzony klasa 2a

Zasady oceniania historia zakres rozszerzony klasa 3a

 

Zasady oceniania wos zakres rozszerzony klasa 2a

Zasady oceniania wos zakres rozszerzony klasa 3a

 

Regulamin oceniania

 

Bibliografia

 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"