Dodaj do ulubionych!!!   Poleć znajomym!!!

 

starożytnośćśredniowieczehistoria nowożytnaXIX wiek1914-1939II wojna światowahistoria najnowsza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starożytność

01 Najdawniejsze dzieje człowieka

02 Mezopotamia

03 Starożytny Egipt

04 Izrael, Persja i Hetyci

05 Indie i Chiny

06 Grecja pierwsze cywilizacje

07 Gospodarka Grecji i Wielka Kolonizacja

08 Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji

09 Wojny perskie

10 Demokracja ateńska w okresie największej świetności

11 Kultura starożytnej Grecji

12 Wojny o hegemonię w starożytnej Grecji

13 Aleksander Wielki i jego podboje

14 Monarchie hellenistyczne

15 Ustrój polityczny republiki rzymskiej

16 Rzym w okresie wielkich podbojów

17 Kryzys i upadek republiki w Rzymie

18 Imperium Rzymskie w okresie rozkwitu cesarstwa

19 Kultura starożytnego Rzymu

20 Narodziny chrześcijaństwa

21 Upadek cesarstwa na Zachodzie

22 Sztuka wojenna starożytnych Rzymian

23 Barbaricum

01 Najdawniejsze dzieje człowieka

Bukowski Z., Czy Jerycho było najstarszym miastem świata?, „Mówią Wieki” 6/1964

Gurba J.,  Łoposzko T., Najstarsze miasto świata, „Mówią Wieki” 10/1970

Modzelewski Szymon, Początki wojny. Człowiek i pierwsze konflikty zbrojne, „Mówią Wieki” 10/2011

Nowicka E., Mit w społeczeństwie pierwotnym, „Mówią Wieki” 9/1996

Sadowska E., Szamańskie podróże w zaświaty, „Mówią Wieki” 4/1983

Targalski J., Rewolucja neolityczna, „Mówią Wieki” 10/1980

 

02 Mezopotamia

Mazur Przemysław, Asyria – starożytne imperium zła?, „Mówią Wieki” 6/2013

Niesiołowski-Spano Ł., Deportacja, asymilacja, powrót. Przesiedlenia ludności w imperiach starożytnego Wschodu, „Mówią Wieki” 2/2004

Sadowska E., Tajemnica Wieży Babel, „Mówią Wieki” 3/1983

Stępień M., Gliniana korespondencja czyli o czym i jak mieszkańcy starożytnej Mezopotamii w listach do siebie pisywali, „Mówią Wieki” 8/1987

Stępień M., Gliniane „kamyczki”, neolityczni handlarze i początki naj­starszego pisma, „Mówią Wieki” 12/1986

Targalski J., Sumeryjska opowieść o potopie, „Mówią Wieki” 8/1980

 

03 Starożytny Egipt

Kryszeń Adam, Niezwykła prośba królowej Anchesenamon, „Mówią Wieki”  9/2011

Lipińska J., Jak Egipcjanie sporządzali mumie, „Mówią Wieki” 1/1974

Lipińska J., Złoto faraonów, „Mówią Wieki” 6/1974

Łukaszewicz A., „Złoty faraon” i jego skarb, „Mówią Wieki” 4/1981

Marciniak M.,  Jadwiga Lipińska, Magia w Egipcie faraonów, „Mówią Wieki” 5/1975

Markiewicz Tomasz, Afera Widrangi, czyli pogrom na Elefantynie, „Mówią Wieki”  1/2010

Markiewicz Tomasz, Czarni faraonowie, „Mówią Wieki” 7/2008

Markiewicz Tomasz, Listy Heqanachte, czyli Boryna nad Nilem, „Mówią Wieki” 8/2007

Markiewicz Tomasz, Petycja Petiese, czyli sprzedajna sprawiedliwość, „Mówią Wieki” 11/2006

Niwiński Andrzej, Obym towarzyszył Sokarisowi z cebulą na szyi... Formy pobożności zbiorowej w religii egipskiej, „Mówią Wieki” 8/1988

Niwiński Andrzej, Formy pobożności indywidualnej w religii egipskiej, „Mówią Wieki” 7/1988

Wegner Joanna, Z papirologią za pan brat, „Mówią Wieki” 8/2013

 

04 Izrael Persja i Hetyci

Jońca Maciej, Śmierć proroka, „Mówią Wieki” 10/2016

Kryszeń Adam, Niezwykła prośba królowej Anchesenamon, „Mówią Wieki”  9/2011

Kryszeń Adam, Odkrywanie cywilizacji hetyckie, „Mówią Wieki”  9/2011

Markiewicz T., Afera Widrangi, czyli pogrom na Elefantynie, „Mówią Wieki”  1/2010

Niesiołowski-Spano Ł., Palestyna mieczem i ogniem zdobywana, „Mówią Wieki” 7/2002

Niesiołowski Ł., Grota patriarchów, „Mówią Wieki” 5/1998

Stebnicka K., Przekląć słowami Biblii, „Mówią Wieki 6/2007

Szczepaniak Michał, Piramidy w Jerozolimie, „Mówią Wieki” 1/2016

Świderkówna A., Jahwe, Baal i prorok Ozeasz, Rozmowy o Biblii, „Mówią Wieki” 11/1992

Urbański M., Kuchnia żydowska. Ubój rytualny, „Mówią Wieki” 7/1987

Wanacka Dorota, Daj pomyślność mieszkańcom kraju Hatti! Czyli kilka słów o społeczeństwie hetyckim, „Mówią Wieki”  9/2011

Zawada Alina, Jezus płacił podatki. Pieniądze w ewangeliach, „Mówią Wieki” 9/2017

 

05 Indie i Chiny

Łukasz Czarnecki, Wspaniała epoka. Chiny dynastii Chan, „Mówią Wieki” 6/2017

Godlewski Konrad, Faceci w Brokacie, „Mówią Wieki” 9/2010

Janic K., Nefrytowe szaty „Mówią Wieki” 12/2003

Janic K., Po śmierci jak za życia. Terakotowe armie w Chinach, „Mówią Wieki” 10/2004

Jaworski Rafał, Chińskie złoto, „Mówią Wieki” 6/2012

Kieniewicz J., Czy król Aśoka był dobry, „Mówią Wieki” 3/1976

Sarek Katarzyna, Chiński Herodot – Sima Qian, „Mówią Wieki” 11/2009

Sarek Katarzyna, Chińskie wróżby z kości smoka, „Mówią Wieki” 9/2007

Sarek Katarzyna, Kura siedząca na tronie, czyli kobieta na tronie Chin, „Mówią Wieki” 12/2010

Targalski J., Starożytna cywilizacja doliny Indusu i jej pismo, „Mówią Wieki” 8/1979

Trynkowska A., Powstanie systemu kastowego, „Mówią Wieki” 3/1987

 

06 Grecja pierwsze cywilizacje

Niewiadomska H., „Homerowi żeglarze”, Mówią Wieki 10/1979

 

07 Gospodarka Grecji i Wielka Kolonizacja

Bartosz S., Monety antycznej Sycylii, „Mówią Wieki” 1/2010

Modzelewski Szymon, Antyczna technika a odkrycia archeologiczne, „Mówią Wieki  5/2011

Wipszycka E., Powstanie pieniądza w starożytnej Grecji. Wątpliwości i spory, „Mówią Wieki” 11/1983

 

08 Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji

Bravo B., Wipszycka E., O państwie, które państwem nie było, czyli o polis starożytnych Greków, „Mówią Wieki” 10/1983

Kulesza Ryszard, Spartańskie wychowanie, „Mówią Wieki” 3/2003

Kulesza Ryszard , Demokracja ateńska, „Mówią Wieki” 10, 11, 12/1990

Kulesza Ryszard, Spartańskie wychowanie, „Mówią Wieki” 12/2014

Ptaszyński M., Sokrates historyczny?  Proces Sokratesa i ateńska procedura sądowa, „Mówią Wieki” 7/1999

Węcowski M., Czy starożytni Grecy byli narodem?, „Mówią Wieki” 5/1994

Węcowski M., Sympozjon czyli wspólne picie, „Mówią Wieki” 11/1995

Vidalnaquet P., Rozum grecki a polis, „Mówią Wieki” 2/2003

Węcowski Marek, Równi i równiejsi. Elity dwóch narodów politycznych, „Mówią Wieki” 7/2011

 

09 Wojny perskie

Kulesza Ryszard, Ksenofont najemnik?, „Mówią Wieki” 10/2015

Niewęgłowska  M., Bitwa pod Salaminą, „Mówią Wieki” 3/1981

Niewęgłowska M., Bitwa pod Termopilami, „Mówią Wieki” 2/1981

Orłowski Bolesław, Maraton 490 p.n.e. Garść uwag polskiego historyka sztuki, „Mówią Wieki” 9/2010

Wipszycka E., Co o sztuce wojennej Greków wiedzieć się powinno, „Mówią Wieki 9/1984

 

10 Demokracja ateńska w okresie największej świetności

Kulesza R., Demokracja ateńska, „Mówią wieki” 10, 11, 12/1990

Matuszewski R., Polityk odarty z chitonów. Demostenes w sporze z Ajschinesem, „Mówią Wieki” 10/2009

Węcowski M., Straszak czy gilotyna? Ostracyzm i elity ateńskiej demokracji, „Mówią Wieki” 5/2008

Wipszycka E., Na początku były, - oczywiście – Ateny. „Mówią Wieki, 1/1995r

 

11 Kultura starożytnej Grecji

Burckhardt J., Sztuka gotowania u późniejszych Greków, „Mówią Wieki” 6/2009

Ciechanowicz J., Pitagoras z Samos, „Mówią Wieki” 6/1994

Kwapisz J., Tersytes, cud szpetności, „Mówią Wieki” 4/2007

Łanowski J., Igrzyska olimpijskie w starożytności, „Mówią Wieki” 2 i 3/1980

Matuszewski R., Na granicy płci. Od hermafrodyty do kobiecego Zeusa, „Mówią Wieki” 4/2008

Mrozowski Krzysztof, O co walczyli starożytni olimpijczycy, „Mówią Wieki” 8/2008

Mrozowski Krzysztof, Olimpia bez Olimpiad, czyli śladami ojca turystyki, „Mówią Wieki” 6/2007

Musiał D., „Ciało jest więźniem duszy” – o nauce orfików, „Mówią Wieki” 12/1990

Kulesza Ryszard, Spartańskie wychowanie, „Mówią Wieki” 12/2014

Orłowski Bolesław, Archimedes z Syrakuz, „Mówią Wieki” 3/2013

Trzcinkowski L., Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków, „Mówią Wieki” 2/2001

Vegetti  M., Człowiek grecki i bogowie, „Mówią Wieki”1/2000

Węcowski M., Tukidydes – między prawdą a konwencją, „Mówią Wieki” 4/1996

Węcowski Marek, Kyliks i kulawka czyli pijaństwo sportowe starożytnych Greków, „Mówią Wieki” 10/2010

Wipszycka E,. Obrzędy religijne starożytnych Greków, „Mówią Wieki”  9/1981

Wipszycka E., Dlaczego Europa?, „Mówią Wieki” 9/1986

Wipszycka E., Kłopoty z religią Greków, „Mówią Wieki” 1/1987

Wiśniewska Katarzyna, Humor Homera, „Mówią Wieki” 10/2014

Witulska Joanna, Konserwować czy restaurować? Rekonstrukcje ateńskiego Partenonu, „Mówią Wieki” 3/2012

Wolicki Aleksander Piśmienność starożytnych Greków, „Mówią Wieki” 6/1995

Wypustek A., Jak umierali starożytni Grecy, „Mówią Wieki” 6/2006

Zawadzka A., Obol Charona, „Mówią Wieki” 4/2002

 

12 Wojny o hegemonię w starożytnej Grecji

Jastrzębski Kamil, Diopeites miał rację, „Mówią Wieki” 6/2018

Kowalski Michał, Bitwa 300 mistrzów, „Mówią Wieki” 5/2016

Kulesza Ryszard, Ksenofont najemnik?, „Mówią Wieki” 10/2015

Węcowski M., Kolaboracja, zdrada, patriotyzm w starożytnej Grecji, „Mówią Wieki” 1/1996

 

13 Aleksander Wielki i jego podboje

Krawczuk Aleksander, Granikos, „Mówią Wieki”4/1980

Kwapisz J.,  Aleksander Wielki w Afganistanie, „Mówią Wieki” 3/2002

Wiewióra H.,  Armia wielkiego Macedończyka, „Mówią Wieki” 3/1966

Wipszycka E.,  Spór o padanie  na twarz, „Mówią Wieki” 2/1996

Wipszycka E., Armia, która mogła podbić świat, „Mówią Wieki” 3/1991

 

14 Monarchie hellenistyczne

DziedzicDorota , Świetlista wieża. Burzliwe dzieje latarni morskiej na Faros, „Mówią Wieki” 2/2005

Kęciek K.,  Rzeź na Psich Głowach, „Mówią Wieki 6/2000

Kęciek K., Termopile – klęska wielkiego króla, „Mówią Wieki 5/2002

Lenz Marian, Samotraka i Nike, „Mówią Wieki” 12/2010

Rzepka Jacek, Sławne pobojowisko, zapomniana bitwa. Cheroneja, 245 p.n.e., „Mówią Wieki” 12/2011

Świderek A. Oblężenie antycznego miasta, „Mówią Wieki 11/1965

Świderkówna A., Spotkanie dwóch światów Aleksandrii: Żydzi wobec kultury greckiej, „Mówią Wieki 5/1988

Wipszycka E., Okręty wojenne czasów hellenistycznych, „Mówią Wieki 5/1990

Wipszycka E., Sztuka oblężnicza epoki hellenistycznej, „Mówią Wieki 2/1989

Wojciechowski Bartosz, Trenerze, jak żyć? Dole i niedole sportowców w świetle papirusów z Egiptu, „Mówią Wieki” 8/2013

 

15 Ustrój polityczny republiki rzymskiej

Ratajewski  J., Pierwszy Rzymianin, „Mówią Wieki 10/1965

Wojciechowska  M., Jak wojowali starożytni Rzymianie, „Mówią Wieki 11/1980

Żyromski  M., Flota wojenna cesarstwa rzymskiego, „Mówią Wieki 5/1980

 

16 Rzym w okresie wielkich podbojów

Cydzik Szymon, Bitwa o władzę nad światem, „Mówią Wieki” 11/2015

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Furculae Caudinae - wąwóz hańby, „Mówią Wieki  5/2011

Kęciek Krzysztof, Hamilkar – piorun wojny, „Mówią Wieki” 10/2002

Kęciek Krzysztof, Ilipa 206 r. p.n.e., czyli krwawe manewry Scypiona, „Mówią Wieki”, 1/2010

Kęciek Krzysztof, Rzymianie u wrót, „Mówią Wieki” 5/2009

Kęciek Krzysztof, Zama – odwet za Kanny, „Mówią Wieki” 1/2001

Kęciek Krzysztof, Drepana 249 p.n.e. Zagłada floty Rzymu, „Mówią Wieki” 7/2010

Kęcek Krzysztof, Masakra w Nowej Kartaginie, 209 rok p.n.e., „Mówią Wieki” 12/2010

Kęciek Krzysztof, Metaurus 207 p.n.e. Masakra nad krętą rzeką, „Mówią Wieki” 6/2013

Kęciek Krzysztof, Rzeź pod Magnezją, „Mówią Wieki”12/2015

Kęciek Krzysztof , Hannibal Zwycięski. Masakra na brzegach Trazymenu, „Mówią Wieki” 1/2014

Kowalski Michał, Kampania arabska Eliusza Gallusa 25/24 p.n.e., „Mówią Wieki” 11/2015

Kowalski Michał, Piraci Morza Śródziemnego, „Mówią Wieki” 10/2016

Ziółkowski A., Czy należało zniszczyć Kartaginę?, „Mówią Wieki” 4/1998

 

17 Kryzys i upadek republiki w Rzymie

Aleksandrowicz T., Wojna, z której zwycięzcy wyszli zwyciężeni. Italicy przeciwko Rzymowi: 90-88 p.n.e., „Mówią Wieki” 9/1979

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Pompeje - burzliwe dzieje miasta, „Mówią Wieki” 4/2010

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Korfinium - niedoszła stolica Italii, „Mówią Wieki” 7/2005

Jaczynowska Maria Koncepcja władzy Juliusza Cezara, „Mówią Wieki” 7/1984

Kwapisz Jan , Jak wygrać wybory w Rzymie, „Mówią Wieki” 5/2003

Łoposzko T., Przekupstwa wyborcze w starożytnym Rzymie „Mówią Wieki” 10/1960

Stabryła Stanisław, Śmierć na Via Appia, „Mówią Wieki” 12/2016

 

18 Imperium Rzymskie w okresie rozkwitu cesarstwa

Adamski J. F., Reformy Dioklecjana, „Mówią Wieki/1986

Janiszewski P., Cesarz Dioklecjan (284-305), „Mówią Wieki 8/1993

Janiszewski P., W służbie Imperium Romanum. Kariera Kwintusa Lolliusza Urbikusa, „Mówią Wieki” 8/2009

Janiszewski Paweł, Polowanie na dzika. Droga Dioklecjana do władzy, „Mówią Wieki” 5/2012

Jońca Maciej, Kiedy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz, „Mówią Wieki” 2/2017

Kudliński J., Sabratha – miasto złotego osła, „Mówią Wieki” 3/2010

Modzelewski Szymon, Rzymskie żelazo, „Mówią Wieki” 7/2012

Poloczek Sławomir, Święty Piłat. Legendarne losy słynnego namiestnika, „Mówią Wieki” 3/2010

Sajkowski R., Czy Klaudiusz chciała być bogiem?, „Mówią Wieki 7/1991

Sawiński Paweł, Od cezara do wygnańca. Historia Agryppy Postumusa, „Mówią Wieki” 10/2014

Stabryła Stanisław, Kaligula, czyli szaleństwo cezara, „Mówią Wieki” 12/2017

Stebnika Krystyna, Diaspora płonie, „Mówią Wieki 6/2009

Wipszycka-Bravo E., Rzym – państwo naszych marzeń, „Mówią Wieki 6/2003

Zawada Alina, Jezus płacił podatki. Pieniądze w ewangeliach, „Mówią Wieki” 9/2017

 

19 Kultura starożytnego Rzymu

Bardel Michał., Dwurożna macica Galena, czyli dlaczego Rzymianie unikali lekarzy, „Mówią Wieki 1/2012

Bravo B., Wipszycka E., Losy antycznej literatury, „Mówią Wieki 5/1978

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Italska święta wiosna, „Mówią Wieki” 5/2014

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Sacramentum militare. Rzymska przysięga wojskowa, „Mówią Wieki”11/2017

Fesnak Gabriela, Via Appia – najstarsza z rzymskich dróg, „Mówią Wieki” 5/2016

Jaczynowska M., Triumf i upadek religii Mithry w Cesarstwie Rzymskim, „Mówią Wieki 5/1985

Janiszewski P., Pornografia czy alegoria? „Metamorfozy albo złoty osioł” Apulejusza z Madaury, „Mówią Wieki” 2/2009

Jońca Maciej, Gdzie ty Gajusz, tam ja Gaja – o rzymskim małżeństwie inaczej, „Mówią Wieki” 1/2015

Jońca Maciej, Ja, kazirodca, „Mówią Wieki” 8/2015

Kaczyński J. R., „Nagroda okrutna dla piewcy miłości”, „Mówią Wieki 2/1984

Kaczyński J. R., Uczty rzymskie, „Mówią Wieki 6/1978

Kaczyński J.,  „Nil admirari – czyli niczemu się nie dziwić, „Mówią Wieki 1/1984

Kęciak Krzysztof, Westalki – dziewicze kapłanki Rzymu, „Mówią Wieki” 3/2016

Kokoszkiewicz K.M, Katullus – życie i ciemne sprawki, „Mówią Wieki” 12/2008

Kudliński J., Leptis Magna, „Mówią Wieki”, 3/2009

Łoposzko T., Cycero w oczach współczesnych, „Mówią Wieki 12/1965

Łoposzko T., Wróżby w starożytnym Rzymie, „Mówią Wieki 2/1967

Mroczkowska A., Kolumny triumfu, „Mówią Wieki 12/2003

Nowak M., Non omnis moria. Pogrzeby, groby i ceremonie pośmiertne w tekstach prawa rzymskiego, „Mówią Wieki” 11/2009

Piątkowska M., Mitra. Niezwyciężone słońce, „Mówią Wieki  1/1967

Press L., Willa Hadriana, „Mówią Wieki 11/1966

Rola J., Drogi rzymskie, „Mówią Wieki” 3/1989

Scheid J., Kim byli rzymscy kapłani, „Mówią Wieki 7/1996

Stabryła Stanisław, Zakazane Bachanalia, „Mówią Wieki” 4/2017

Stabryła Stanisław, Dziejopisarstwa europejskiego mistrz i nauczyciel, „Mówią Wieki” 2/2018

Stabryła Stanisław, Carmen et error. Tajemnica zesłania Owidiusza, „Mówią Wieki” 7/2018

Szczepańska A., Bestie na arenie, „Mówią Wieki 4/2004

Świderkówna A., Sybilla,  „Mówią Wieki 6/1988

Trynkowski  J., Kolumna Trajana, „Mówią Wieki 5/1966

Tymińska Ada, Pałac Kaliguli. Zapomniany prototyp Domus Aurea?, „Mówią Wieki” 2/2017

Urbaniak Jakub, Dionizja przed sądem, „Mówią Wieki” 1/2014

Wagner Marcin, Zielińska Dobrochna, Ciemność i światło czyli grota Mitry w Hawarte,  „Mówią Wieki” 9/2012

Wiśniowolski M., Bez gniewu i stronniczości, „Mówią Wieki 11/1976

Zabłocka M., Władza ojcowska w starożytnym Rzymie, „Mówią Wieki” 2/1983

Żubryd Rafał, Gladiatorzy i pielgrzymi (historyczna agencja turystyczna), „Mówią Wieki” 2/2012

 

20 Narodziny chrześcijaństwa

Baran-Kozłowski W., Mnisi, Wielkanoc i narodzin Chrystusa, „Mówią Wieki” 4/2007

Cydzik Szymon, W tym znaku zwyciężaj, czyli jak Konstantyn porzucił starych bogów, „Mówią Wieki” 12/2016

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Sacramentum militare. Rzymska przysięga wojskowa, „Mówią Wieki” 11/2017

Jastrzębowska E., Katakumby Chrześcijańskie w Rzymie, „Mówią Wieki” 6/1982

Janiszewski Paweł., Gorzkie lekarstwo na chorobę pogaństwa, „Mówią Wieki” 6/1997

Janiszewski Paweł , Czciciele osła,  „Mówią Wieki” 6/2002

Janiszewski Paweł , Znów szaleje Herodiada, czyli święty i cesarzowa, „Mówią Wieki” 1/2008

Janiszewski Paweł, Heliogabal – Konstantyn. Antychrześcijańska propaganda u schyłku antycznego świata, „Mówią Wieki”, 10/2008

Jońca Maciej, Wyrok na Jezusa, Dlaczego?, Mówią Wieki” 4/2016

Jońca Maciej, Śmierć proroka, „Mówią Wieki” 10/2016

Konieczniak P., Proces Chrystusa, „Mówią Wieki” 7/1990

Lenz Marian, Św. Paweł w Troadzie i Assos, „Mówią Wieki” 2/2016

Nowakowski Paweł, Święci, cuda i inskrypcje, „Mówią Wieki” 10/2015

Misiarczyk Leszek, Ryby i chrześcijanie, „Mówią Wieki” 3/2015

Olendzki K., Chrześcijanie a Manichejczycy w cesarstwie rzymskim, „Mówią Wieki” 11/1984

Poloczek S., Święty Piłat. Legendarne losy słynnego namiestnika, „Mówią Wieki” 3/2010

Poloczek Sławomir, Jordańskie kodeksy Jezusa - miedziane oszustwo, „Mówią Wieki”  9/2011

Poloczek Sławomir, Zamieszanie wokół „żony” Jezusa, „Mówią Wieki” 12/2012

Samek Wojciech, Proces Jezusa z Nazaretu, „Mówią Wieki” 4/2015

Suski Robert, Św. Walenty. Rzekomy męczennik, patron zakochanych, „Mówią Wieki” 2/2013

Świderkówna A., Co to jest Biblia, „Mówią Wieki” 4/1991

Twardowska Kamila, Laury na Pustyni Judzkiej, „Mówią Wieki” 7/2013

Wipszycka E., Chrześcijaństwo a dorobek kultury antycznej, „Mówią Wieki” 2/1982

Wipszycka E., Drogi rozwoju antycznego chrześcijaństwa, „Mówią Wieki” 12/1985

Wipszycka E., Kto padał ofiarą prześladowań chrześcijan w starożytności, Mówią Wieki 6/1990

Wipszycka E., O chrześcijaństwie antycznym  Co w naszych sądach wymaga zmiany, „Mówią Wieki”, 1/1985

Wipszycka E., O ciężarze barier cywilizacyjnych, czyli o spóźnionych początkach misyjnej działalności Kościoła starożytnego, „Mówią Wieki” 10/1992

Wipszycka E., Poganie wobec chrześcijańskiej wiary w czasach cesarstwa rzymskiego, „Mówią Wieki” 10/1981

Wipszycka E., Szymon Słupnik czyli o pustelnikach syryjskich, „Mówią Wieki” 1/1975

Wipszycka E., Święty Antoni. Czyli o pierwszych pustelnikach, „Mówią Wieki” 12/1974

Zawada Alina, Jezus płacił podatki. Pieniądze w ewangeliach, „Mówią Wieki” 9/2017

 

21 Upadek cesarstwa na Zachodzie

Bron P., Rzymianie i barbarzyńcy. Trudne początki, „Mówią Wieki 9/1998

Juszyński Jakub, Hunowie w Europie, „Mówią Wieki” 7/2018

*Kolendo J., Kryzys państwa rzymskiego w III wieku, „Mówią Wieki 5/1986

Kosman M., Hunowie w Europie, „Mówią Wieki 4/1963

Stasiełowicz G., Goci – władcy bursztynu, „Mówią Wieki” 6/2008

Strzelczyk Jerzy., Wizygoci w Hiszpanii, „Mówią Wieki 1/1980

Suski R., Wikingowie starożytności, „Mówią Wieki” 10/2003

*Wilczyński Marek, Wielka wędrówka ludów – migracje w V wieku n.e., „Mówią Wieki” 12/2015

*Wipszycka E., Niewolnictwo a przyczyny upadku cywilizacji antycznej, „Mówią Wieki 4/1985

Wojna R., W Azji i w Europie, „Mówią Wieki 8 i 9/1968

Żmudziński Paweł , Goci czyli wojownicy, „Mówią Wieki” 11/2005

 

22 Sztuka wojenna starożytnych Rzymian

Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Sacramentum militare. Rzymska przysięga wojskowa, „Mówią Wieki” 11/2017

Modzelewski Szymon, Armia rzymska od święta czyli ceremoniał wojskowy, „Mówią Wieki” 8/2010

Wiśniowolski Mieczysław, Olbrzymie bezwłose maszkary o trąbiastych paszczach, „Mówią Wieki” 11/1981

*Wojciechowska M., Co o organizacji armii rzymskiej wiedzieć się powinno, „Mówią Wieki” 1/1979

Wojciechowska M., Jak starożytni Rzymianie z barbarzyńcami wojowali, „Mówią Wieki”, 12/1981

Wypustek A., Służby specjalne w starożytnym Rzymie, „Mówią Wieki”, 7/2007

23 Barbaricum

Kontny Bartosz, Martwe bagna, czyli armie bez wojowników, „Mówią Wieki 1/2012

starożytność   średniowiecze   historia nowożytna   XIX wiek   1914-1939   II wojna światowa   historia najnowsza