Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Historia najnowsza

         

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy
Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

 Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

 

Do tej bibliografii warto wracać!!!     Dodaj do ulubionych!!!

 

 

starożytnośćśredniowieczehistoria nowożytnaXIX wiek1914-1939II wojna światowahistoria najnowsza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX wiek

 

01 Francja w okresie konsulatu i cesarstwa
02 Wojny napoleońskie i Europa w okresie dominacji francuskiej

03 Polska pod zaborami. Legiony polskie

04 Księstwo Warszawskie

05 Postęp naukowo techniczny i przemiany społeczno-gospodarcze na świecie w pierwszej połowie XIX wieku

06 Przemiany polityczne i ideologie w pierwszej połowie XIX wieku. Romantyzm

07 Ruchy rewolucyjne i narodowowyzwoleńcze w Europie w latach 1815-1848

08 Terytoria pozaeuropejskie w pierwszej połowie XIX wieku

09 Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska

10 Powstanie listopadowe

11 Wielka Emigracja

12 Ruch spiskowy w Polsce w latach 1831-46
i Wiosna Ludów na ziemiach polskich

13 Gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w pierwszej połowie XIX wieku

14 Kultura polska w pierwszej połowie XIX wieku

15 Sytuacja w Królestwie Polskim w przededniu powstania styczniowego

16 Powstanie styczniowe

17 Zjednoczenie Niemiec

18 Wojna secesyjna i wojny z Indianami

19 Przemiany polityczne w państwach Europy Zachodniej i USA w drugiej połowie XIX w.

20 Ruch robotniczy i jego formy działania

21 Polityka zaborców wobec ziem i narodu polskiego

22 Postawy Polaków wobec zaborców

23 Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

24 Świat pozaeuropejski i kolonializm

25 Rewolucja naukowo-techniczna w drugiej połowie XIX i pierwszych latach XX w.

26 Przeobrażenia gospodarcze na świecie w XIX wieku

27 Przemiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

28 Kultura XIX i początków XX wieku

29 Kultura polska drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku

30 Rosja w pierwszych latach XX wieku

31 Rewolucja 1905 r. w Królestwie Polskim

32 Polacy wobec perspektyw wybuchu wojny światowej

33 Kultura życia codziennego w XIX-wiecznej Polsce

34 Walka o dominację w Europie. Geneza I wojny światowej

01 Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

Czubaty Jarosław, Czy istniała empirowa mentalność? „Mówią Wieki” 9/2015

Getka-Kenig Mikołaj, Napoleon i architektura, „Mówią Wieki” 2/2014

Karpińska Małgorzata, 18 Brumaire’a Napoleona Bonaparte, „Mówią Wieki” 4/2000

Lentz Thierry, Napoleon zdradził rewolucję?, „Mówią Wieki” 5/2009

Łysiak Waldemar, Proces Neya, „Mówią Wieki” 4/1972

Nieuważny Andrzej, Punkt honoru. Pojedynki w armii Napoleona, „Mówią Wieki” 10/2005

Rodziszewski Sergiusz, „Człowiek serdeczny i prawy”? Spór o Caulaincourt’a, „Mówią Wieki” 7/1983

 02 Wojny napoleońskie i Europa w okresie dominacji francuskiej

Bielecki Robert, Berezynarzeka krwi, wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Biezotosnyj Wiktor, Popow Andriej, przeł. Michał Straszewicz, Rosyjska partyzantka, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Bohun Tomasz, Moskwa w ogniu, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Bohun Tomasz, Kozacy w Paryżu, „Mówią Wieki” 9/2015

Borkowski Stanisław, Pruski pogromca Napoleona „Mówią Wieki” 2/2002 i 3/2002

Borucki Bogdan, Tulon 1793. Napoleon wkracza na scenę historii, cykl Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 2/2013

Borucki Bogdan, Menu roku 1812, czyli krew, proch i konie, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Borysow Sierggiej, przeł. Michał Straszewicz, Fenomen Napoleona w Rosji, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Czubaty Jarosław, Duma imperium carów (armia carska) „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Czubaty Jarosław, Rok wojny urodzaju i anarchii, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Dusiewicz Andrzej, Bitwa o Smoleńsk, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Grundman Maria, Czarna legenda Napoleona, „Mówią „Mówią Wieki” 4/1980

Gucman Robert, Płonąca królowa, Mówią „Mówią Wieki” 8/2009

Kalwat Wojciech, Civita Castellana. Francuzi i Polacy zwyciężają Neapolitańczyków 4 grudnia 1798 rok, „Mówią Wieki” 9/2013

Karpińska Małgorzata, Najprzebieglejszy z Greków kontra korsykański potwór. Stosunki rosyjsko-francuskie w latach 1801-1812, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Karpińska Małgorzata, Arcole 1796. Napoleon ponownie zwycięża Austriaków, cykl: Bitwy Epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 4/2013

Karpińska Małgorzata, Bitwa pod Piramidami. Francuzi gromią egipskich Mameluków 21 lipca 1798 roku, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 7/2013

Karpińska Małgorzata, Góra Tabor. Francuzi gromią Turków 16 kwietnia 1799 roku, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 12/2013

Kubaszewski Jerzy, Drewniane mury Korony Brytyjskiej, „Mówią Wieki” 1/2017

Łysiak Waldemar, Opowieść o najdzielniejszym z mameluków. Bitwa pod piramidami, „Mówią „Mówią Wieki” 1/1975

Łysiak Waldemar, Przekleństwo imama. Opowieść o najdzielniejszym z mameluków, „Mówią Wieki” 2/19675

Michał Mackiewicz, Wielka Armia: barwa i broń, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 2/2012

Makowski Jan, Guerilla, „Mówią Wieki” 7/1961

Metze Jan E., Rakietą w Napoleona, „Mówią Wieki” 9/2005

Mika Krzysztof, Austerlitz. Lwi skok boga wojny, „Mówią Wieki” 12/2005

Nieuważny Andrzej, Włochy 1796-1797. Początek sławy, początek legendy, „Mówią Wieki” 5/2001

Nieuważny Andrzej, Jana Sułkowskiego napoleońskie przypadki, „Mówią Wieki” 12/2006

Nieuważny Andrzej, Wywiady twarzą w twarz, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Nieuważny Andrzej, Napoleon pod Borodino, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Nieuważny Andrzej, Jedna data dwa spojrzenia, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Nieuważny Andrzej, Rivoli 1797. Kolejny wielki triumf Bonapartego w Italii, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 5/2013

Nieuważny Andrzej, Przylądek św. Wincentego 1979. Anglicy biją Hiszpanów na morzu, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 6/2013

Nieuważny Andrzej, Bitwa Narodów pod Lipskiem. Ostatni bój księcia Józefa Poniatowskiego, 16-19 października 1813 roku, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 10/2013

Nieuważny Andrzej, Oblężenie Akki. Nieudana wyprawa Bonapartego do Syrii, luty-maj 1799 roku, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 11/2013

Nieuważny Andrzej, Gdańsk napoleoński, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 3/2013, Gdańsk – miasto wielkiej historii

Nieuważny Andrzej, Sto dni, „Mówią Wieki” 6/2015

Nieuważny Andrzej, Waterloo. Ostatni bój Napoleona, „Mówią Wieki” 6/2015

Nowak-Soliński Witold, Obrona zamku Fuengirola październik 1810, „Mówią Wieki” 6/1993

Ostromęcki Jakub, Lodi 1796. Bonaparte wkracza do Włoch, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 3/2013

Ostromęcki Jakub, Bitwa pod Abukirem.Nelson Gromi flotę francuską u ujścia Nilu 1-2 sierpnia 1798 roku, cykl: Bitwy epoki napoleońskiej, „Mówią Wieki” 8/2014

Pugačiauskas Virgilijus, przeł. Piotr Magiera, Litwa i Napoleon, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Różański Przemysław, Wagram 6 lipca 1809, „Mówią Wieki” 5/2001

Skowronek Jerzy, Pierwsze pomruki wulkanu. Narodziny sprawy bałkańskiej, „Mówią Wieki” 4/1964

Socha Alekander, Od triumfu do zdrady. Opowieść o gen. Moreau, „Mówią Wieki” 4/2007

Socha Aleksander, Kampania 1806 roku, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Skowronek Sławomir, Wschodnie kampanie Napoleona, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2014: Warmia i Mazury

Szaniawski Józef, Austerlitz, „Mówią Wieki”12/1970

Szewyriew Aleksander, przeł. Tomasz Bohun, Czcigodna pamięć dwunastego roku, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Szlanta Piotr, Rewolucja francuska, Napoleon i Niemcy, „Mówią Wieki” 10/2017

Wojtach Łukasz, Napoleońska wojna podjazdowa, „Mówią Wieki” 11/2006

 

03 Polska pod zaborami. Legiony polskie

Cegielski Tadeusz, Sentymentalny kaprys czy polityczna przyjaźń?„Niemiecka przyjaźń dla Polski” 1791-1848, „Mówią Wieki” 5/1985

Chłapowski Dezydery, Kampania hiszpańska w 1808 roku, „Mówią Wieki” 12/1965

Czubaty Jarosław, Gdzie kończy się legenda o legionach polskich we Włoszech, „Mówią Wieki” 9/1991

Czubaty Jarosław, Jak Holender werbował Polaka na rosyjską służbę, „Mówią Wieki” 11/1996

Czubaty Jarosław, Ranga albo kaptur... Pułkownik Turski szuka protekcji, „Mówią Wieki” 9/1998

Czubaty Jarosław, Wołyń na przełomie 1806 i 1807 roku. Profrancuska konspiracja republikanów polskich, „Mówią Wieki” 2/1989

Czubaty Jarosław, Armia równych i wolnych, „Mówią Wieki” 8/2016

Czubaty Jarosław, Republikanin wśród cesarzy. Kościuszko po klęsce insurekcji, „Mówią Wieki” 8/2017

Kalwat Wojciech, Civita Castellana. Francuzi i Polacy zwyciężają Neapolitańczyków 4 grudnia 1798 rok, „Mówią Wieki” 9/2013

Karpińska Małgorzata, Życie stałoby się dla mnie ciężarem. Książę Józef Poniatowski w latach 1795-1806, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Morkowski Janusz, Kościuszko w Szwajcarii, „Mówią Wieki” 8/2017

Rusinowa Izabella, Kościuszko i Niemcewicz, „Mówią Wieki” 8/2017

Skowronek Jerzy, Dąbrowskiego droga do Legionów, „Mówią Wieki” 7/1968

Skowroński Piotr, Ludwik XVIII w Warszawie, „Mówią Wieki” 1/2018

Szymański Andrzej Krzysztof, Albuera – zapomniana karta z dziejów kawalerii polskiej, „Mówią Wieki” 8/2000

 

04 Księstwo Warszawskie

Bobiatyński Konrad, Szpiedzy Księstwa Warszawskiego, „Mówią Wieki” 1/2004

Bohun Tomasz, Twierdza Modlin w czasach napoleońskich, „Mówią Wieki” 5/2001

Bohun Tomasz, Książę Józef Poniatowski w 1812 roku, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Borucki Bogdan, Książę Józef – samobójca?, „Mówią Wieki” 12/2014

Buniewicz Natalia, Kodeks Napoleona w Księstwie Warszawskim, „Mówią Wieki”3/2001

Czubaty Jarosław, Rytm napoleońskiej Warszawy, „Mówią Wieki” 2/1996

Czubaty Jarosław, W służbie czarnych orłów. Polscy ochotnicy w armiach zaborczych w latach 1795-1815, „Mówią Wieki” 6/2001

Czubaty Jarosław, Spacer po stolicy, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Czubaty Jarosław, Minister, żołnierz, wódz, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Czubaty Jarosław, Rozstajne drogi księcia Józefa, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Czubaty Jarosław, Armia równych i wolnych, „Mówią Wieki” 8/2016

Czubaty Jarosław, Cień dawnych sejmów, czyli polski parlamentaryzm w nowych realiach politycznych, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Ćwik Grzegorz, W cieniu Raszyna. Bitwa pod Górą Kalwarią/Ostrówkiem 1809, „Mówią Wieki” 5/2013

Dziewulski Władysław, Spisek w Tomsku, „Mówią Wieki” 2/1974

Goclon Jacek, Polska na królu pruskim zdobyta, „Mówią Wieki” 2/2002

Grochulska Barbara, Mała wielka epoka, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Grzelak Czesław, Bitwa pod Raszynem 1809, „Mówią Wieki” 12/1990

Kalwat Wojciech, Monety oblężonego Zamościa, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Kizwalter Tomasz,  Zmierzch oświecenia, „Mówią Wieki” 11/1984

Krawczyk Jarosław, Na dobry początek, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Kulik Mariusz, Koszary wojskowe w Łazienkach, „Mówią Wieki” 1/2018

Leonowicz Józef, Księstwo wolnomularzy, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Leśniewski Sławomir, Ostatnia kampania księcia Józefa, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Leśniewski Sławomir, Wesołe życie Blachy, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Maciej Piotr, Majewski Szarża Kwaśniewskiego „Mówią Wieki” 7/1998

Milewski Dariusz, Szablą odbierzemy czyli pojedynek o Kraków, „Mówią Wieki” 9/2005

Milewski Dariusz, Żołnierska droga, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Najder Zdzisław, Książę tułacz, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Nieuważny Andrzej, Pierwsza wojna polska, „Mówią Wieki” numer specjalny, maj 2007 (1)

Nieuważny Andrzej, Pawlikowski Jarosław, Odrodzenie wojska polskiego, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Nieuwa����ny Andrzej, Raszyn 1809 – zwycięski remis Poniatowskiego,  „Mówią Wieki” 4/2009

Nieuważny Andrzej, Raszyn 1809 – zwycięski remis Poniatowskiego,  „Mówią Wieki” wydanie specjalne 4/2013

Nieuważny Andrzej, Jak bon vivant stał się wodzem. Józefa Poniatowskiego droga do zwycięstwa,  „Mówią Wieki” 4/2009

Nieuważny Andrzej, Z rąk do rąk. Boje o Sandomierz w 1809 roku,  „Mówią Wieki” 6/2009

Nieuważny Andrzej, Gdańsk napoleoński, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 3/2013, Gdańsk – miasto wielkiej historii

Rosner Anna, Obraz wolnej, nowej Polski, „Mówią Wieki” 2/1982

Rosner Anna, Prawo i władza, „Mówią Wieki” numer specjalny, maj 2007 (1)

Ossowski Kazimierz, Gazety i czasopisma, „Mówią Wieki” numer specjalny maj  2007 (1)

Sawaryn Tomasz, Wybraniec Napoleona, „Mówią Wieki” numer specjalny maj 2007 (1)

Unger Piotr, Szkoła obywatelstwa, „Mówią Wieki” 1/1967

Wojtach Łukasz, Marszałek Davout w Skierniewicach, „Mówią Wieki” 2/2007

Żymiałkowska Małgorzata, Narodziny legendy, „Mówią Wieki” 5/1978

 

05 Postęp naukowo techniczny i przemiany społeczno-gospodarcze na świecie w pierwszej połowie XIX wieku

Bazylow Ludwik, Dwa testamenty Aleksego Arakczejewa, „Mówią Wieki” 9/1972

Flasiński Tomasz, Biddle musi odejść! Andrew Jackson kontra bank Stanów Zjednoczonych, „Mówią Wieki” 9/1972

Gucman Robert, Buntownicy spod czerwonej bandery, „Mówią Wieki” 8/2002

Huszał Sylwester, Platyna pana Wollastona, „Mówią Wieki” 1/2004

Kolej żelazna, „Mówią Wieki” 8/1962

Kopaczyński Michał, Fałszywy prorok? Thomas Robert Malthus i prawo ludności, „Mówią Wieki” 4/2005

Kopczyński Michał, Frederic Tudor – król lodu, „Mówią Wieki” 10/2012

Kopczyński Michał,  Dzieci fabryczne, „Mówią Wieki”  12/2014

Kowalski Witold, Złoty wiek kolei żelaznych, „Mówią Wieki” 5/1977

Łupienko Aleksander, Żelazo w architekturze pierwszej połowy XIX wieku, „Mówią Wieki” 1/2008

Maths Isacson, Rewolucja przemysłowa w Skandynawii, „Mówią Wieki” 3/1995

Okręt parowy, „Mówią Wieki” 4 i 7/1962

Orłowski Bolesław, Samuel Morse i telegraf, „Mówią Wieki” 3/1995

Ryszard Żelichowski, William Lindley – człowiek, który skanalizował Europę, „Mówią Wieki” 7/2000

Sieczkowski Piotr, Kontrola miar i wag w zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 10/2009

Stegner Tadeusz, Osadnictwo niemieckie w Królestwie Polskim w XIX wieku, „Mówią Wieki” 9/2018

 

06 Przemiany polityczne i ideologie w pierwszej połowie XIX wieku. Romantyzm

Fesnak Gabriela, Szalony wizjoner doby rewolucji, „Mówią Wieki” 12/2016

Getka-Kenig Mikołaj, Europa Świętego Przymierza. Dramat jednej idei, „Mówią Wieki” 11/2011

Hicks Peter, Napoleon na lekcjach angielskiego, „Mówią Wieki” 2/2011

Krawczyk Maciej, Epos kameralny, „Mówią Wieki” 1/2017

Kwiatkowski   Piotr, Konserwatyzm, „Mówią Wieki” 11/1985

Kwiatkowski Piotr, Liberalizm, „Mówią Wieki” 2/1986

Kwiatkowski Piotr, „Pierwszy pozytywizm”, „Mówią Wieki”5/1986

Kwiatkowski Piotr, Socjalizm utopijny, „Mówią Wieki” 1/1986

Kwiatkowski Piotr, Trudna sztuka wolności, „Mówią Wieki” 11/1986

Skowronek Jerzy, Tańczący kongres, ���M��wią Wieki” 10i 12/1962

Szelągowska Grażyna, Od absolutyzmu oświeconego do monarchii konstytucyjnej. Przemiany ustrojowe w Danii w I połowie XIX wieku, „Mówią Wieki” 8/1988

Szlanta Piotr, Narodziny nowoczesnej Szwajcarii,  „Mówią Wieki” 5/2008

Szlanta Piotr, W imię jedności i wolności. Niemiecki ruch studencki w początkach XIX wieku, „Mówią Wieki” 12/2008

Szlanta Piotr, Nowy świat Świętego Przymierza, „Mówią Wieki” 12/2015

Śpiewak Paweł, Początki liberalizmu, „Mówią Wieki” 10/1992

 

07 Ruchy rewolucyjne i narodowowyzwoleńcze w Europie w latach 1815-1848

Bohun Tomasz, Za naszą i waszą wolność, „Mówią Wieki” 8/2016

Bojarski Artur, Adrianopol 1829,  „Mówią Wieki” 6/2005

Bojarski Artur, Mesolongion – Termopile Grecji nowożytnej, „Mówią Wieki” 12/2005

Bojarski Artur, Navarino 1827, „Mówią Wieki” 7/2006

Bojarski Artur, Nawarino i Modon. Zaginione miasta Mesenii, „Mówią Wieki” 12/2008

Bojarski Artur, W odwecie za rzeź na Chios. Jak wyleciał w powietrze okręt tureckiego admirała, „Mówią Wieki” 1/2011

Koberdowa Irena, Tajemnice węglarskiego spisku, „Mówią Wieki” 8/1968

Kovács Istwán, Walczyliśmy z wami... Udział Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów, „Mówią Wieki” 6/2010

Oknińska Lubina, Z tajemnic włoskich karbonariuszy, „Mówią Wieki” 12/1958

Szlanta Piotr, Dogrywka Wiosny Ludów, „Mówią Wieki” 12/2012

Śliwowska Wiktoria, Nadwiślańskie echa powstania nad Newą, „Mówią Wieki” 10/1975

Włach Helena, Posłowie galicyjscy do parlamentu wiedeńskiego w czasie Wiosny Ludów, „Mówią Wieki” 1 i 2/1979

 

08 Terytoria pozaeuropejskie w pierwszej połowie XIX wieku

Czubaty Jarosław, W obronie honoru imperium. Fiasko misji Jurija Głowkina do Chin W 1805 roku, „Mówią Wieki” 1/1997

Fesnak Gabriela, Saartjie Baartman – hotentocka Wenus, „Mówią Wieki” 2/2017

Karpińska Małgorzata, Kolonizacja Algierii w oczach Alexisa de Tocqueville'a, „Mówią Wieki” 4/2011

Kasprzycka Alicja, Przygody polskiego orientalisty, „Mówią Wieki” 9/1975

Kula Marcin, Simon Bolivar. Fiasko koncepcji zjednoczenia Ameryki dziś zwanej Łacińską, „Mówią Wieki” 8/1977

Leśniewski Michał, Livingsone i Stanley czyli odkrywanie Afryki,  „Mówią Wieki” 8/2008

Marchlewicz Krzysztof, Afera szkunera „Vixen”  „Mówią  Wieki” 10/2000

Skłodowska Elżbieta, Ameryka Łacińska w oczach Polaków, „Mówią Wieki” 1/1975

Szlanta Piotr, Egipski sen o potędze. Muhmmad Ali, Porta i wielkie mocarstwa 1831-1841, „Mówią Wieki” 4/2011

Wojciech Morawski, Jak Brytyjczycy zdobyli Birmę, „Mówią Wieki” 7/2007

Zwoliński Mariusz, Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814, „Mówią Wieki” 3/1988

 

09 Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska

Bohun Tomasz, Stupajka z Belwederu. Wielki Książę Konstanty Pawłowicz w Królestwie Polskim, „Mówią Wieki” 11/2011

Bohun Tomasz, Królestwo Polskie i Rosja – granice kompromisu, „Mówią Wieki” 12/2015

Chrostek Mariusz, Jan Witkiewicz – prawdziwy Wallenrod,  „Mówią Wieki” 1/2009

Ciacek Piotr, O próbach inspiracji francuskiej powstania w Polsce 1830r., „Mówią Wieki” 12/1984

Duch Bolesław, Polityczna szkoła szlacheckich rewolucjonistów, „Mówią Wieki” 6/1984

Dutkiewicz Marek, Wojskowi medycy Królestwa Polskiego, „Mówią Wieki” 12/2011

Dylągowa Hanna, Dwa tajne związki Waleriana Łukasińskiego, „Mówią Wieki” 11/1967

Dylągowa Hanna, Sąd Sejmowy 1827-1829, „Mówią Wieki”10/1968

Getka-Kenig Mikolaj, Ostatnia "polska" koronacja, „Mówią Wieki” 10/2009

Getka-Kenig Mikołaj, Podwawelska despocja. Z dziejów prezesowskich rządów Stanisława Wodzickiego w Krakowie, „Mówią Wieki” 3/2010

Getka-Kenig Mikołaj, Od laudacji do detronizacji. Dynastia Romanowów na polskim tronie 1915-1831, „Mówią Wieki11/2010

Morawski Wojciech, Historia Bankowości na ziemiach polskich. Pierwsze lata Banku Polskiego, „Mówią Wieki” 12/2013

Mróz Mariusz, Toruń – miasto twierdza, „Mówią Wieki” 11/2014

Mycielski Maciej, Roboty sejmikowe Prota Lelewela, „Mówią Wieki”, 1/1995r

Mycielski Maciej, Wszystko u nas spodlonem i zbezecnionym być musi, „Mówią Wieki” 12/1993

Mycielski Maciej, Pośrednicy między tronem a narodem? Sejm Królestwa Polskiego i jego marszałkowie, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Orłowski Bolesław, Co warto wiedzieć o Kanale Augustowskim, „Mówią Wieki” 4/2017

Romański Romuald, Oczy i uszy wielkiego księcia Konstantego. Tajna policja w Królestwie Polskim 1815-1830, „Mówią Wieki” 11/2013

Sidorowa Maria, przeł. Tomasz Bohun, Perypetie kunsztownej szkatuły czyli dzieje Konstytucji Królestwa Polskiego, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Sorbian Grzegorz, I. Prądzyński, K. Kołaczkowski – masoneria, koligacje, konsekwencje, „Mówią Wieki” 9/1990

Szlanta Piotr, Pruscy Radziwiłłowie. Dzieje rodu Radziwiłłów w dziewiętnastowiecznych Niemczech, „Mówią Wieki” 9/2018

Wawrykowa Maria „Panta Koina”, „Mówią Wieki” 5/1967

Wawrykowa Maria, Związek Wolnych Polaków, „Mówią Wieki” 6/1967

Wojnar Waldemar Dux i Redux – hrabia Ignacy Ścibor Marchocki, władca państwa mińskowskiego, „Mówią Wieki” 8/1998

Woltanowski Andrzej, Warszawskie Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800-1832, „Mówią Wieki” 11/1968

Wójcik Zbigniew, Stanisław Staszic – wizjoner chodzący po ziemi, „Mówią Wieki” 4/2017

 

10 Powstanie listopadowe

Bohun Tomasz, Królestwo Polskie kontra imperium rosyjskie, „Mówią Wieki11/2010

Borisionok Jurij A., „Janczar Iwan Warszawski”. Szkic do portretu feldmarszałka Paskiewicza, „Mówią Wieki” 12/1994

Budziarek Marek, Noc Listopadowa w Lublinie, „Mówią Wieki” 4/1981

Caban Wiesław, U szamana w niewoli, „Mówią Wieki” 7/2012

Cieśla Michał, Mieszczaństwo niemieckie wobec powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 8/1980

Czubaty Jarosław, I o czym tu mówić, czyli powstanie listopadowe po 180 latach, „Mówią Wieki11/2010

Czubaty Jarosław, Bić się, ale czym? „Mówią Wieki” 11/2011

Grzybowska Wanda, Królestwo Polskie kontra imperium rosyjskielistopadowe w oczach uczestników, „Mówią Wieki” 8/1979

Jalonen Jussi, W imię cara i Finlandii, „Mówią Wieki11/2010

Kalwat Wojciech, Szlak bojowy Samuela Różyckiego, „Mówią Wieki” 11/2011

Karpińska Małgorzata, Polowanie na agentów. Sprawa teczek w powstaniu listopadowym, „Mówią Wieki” 9/2005

Karpińska Małgorzata, Satrapa i insurgenci, „Mówią Wieki” 11/1999

Karpińska Małgorzata, Satyra powstania listopadowego, „Mówią Wieki11/2010

Karpińska Małgorzata, Apostaci w powstaniu listopadowym, „Mówią Wieki” 11/2011

Karpińska Małgorzata, Reduta Ordona. O pomyłkach, mitach i manipulacjach, „Mówią Wieki 1/2012

Kasperek Norbert, Decydujące starcie. Wyprawa na gwardię i bitwa pod Ostrołęką, „Mówią Wieki” 11/2011

Krawczyk Maciej, Rozsypana układanka, „Mówią Wieki” 11/2011

Krawczyk Maciej, Strzelać nie kazał, „Mówią Wieki” 12/2015

Kołodziejczyk Arkadiusz,  Bitwa pod Białołęką 24-25 lutego 1831 roku, „Mówią Wieki” 5/1988

Kopczyński Michał, Pod Stoczkiem i Boremlem. Boje gen. Dwernickiego, „Mówią Wieki” 11/2011

Kopczyński Michał, Gen. Dwernicki pod Stoczkiem, „Mówią Wieki” 2/2017

Krajewski Mirosław R. Ostatnie chwile powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 6/1981

Krzyżewski Konrad, Zbiegowie. Dezercja z armii polskiej podczas powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 11/02013

Kuczyński Stefan K., Symbole narodowe w powstaniu listopadowym, „Mówią Wieki” 11/1978

Markowski Damian, Hej, kto Polak, na rakiety, „Mówią Wieki” 11/2011

Mackiewicz Michał, Oręż wojny 1831 roku, „Mówią Wieki” 11/2011

Okęcki Stanisław, Cudzoziemcy a powstanie listopadowe, „Mówią Wieki”11/1983

Romański Romuald, Wybuch powstania prowokacją?, „Mówią Wieki” 7/1985

Rosner Anna, Między niepodległością  a niewolą: Królestwo Polskie (1815-1830), „Mówią Wieki” 12/1994

Skowronek Jerzy, Powstanie listopadowe w oczach światłej konserwatystki, „Mówią Wieki” 8/1980

Skowronek Jerzy, Rząd Narodowy powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 5/1980

Syta Andrzej, Rajd generała Chłapowskiego, „Mówią Wieki” 11/1967

Szlanta Piotr, Buntownicy czy apostołowie wolności. Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego, „Mówią Wieki11/2010

Szlanta Piotr, Na ostrzach bagnetów. Austria wobec powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 11/2011

Tarczyński Marek,  Uwagi do Artykułu Arkadiusza Kołodziejczyka o bitwie pod Białołęką, „Mówią Wieki” 5/1988

Tarczyński Marek, Generalicja a powstanie listopadowe , „Mówią Wieki”10/1971

Tarczyński Marek, Gubernatorzy powstańczej Warszawy, „Mówią Wieki” 6/1980

Taźbierek Dariusz, Powstanie nad Wisłą, „Mówią Wieki” 11/2011

Tokarz Wacław, Początek wojny polsko-rosyjskiej według Wacława Tokarza, „Mówią Wieki11/2010

Wojno Roman, Mogiły i upamiętnienia powstania listopadowego, Mówią Wieki” 11/2011

Wojtowicz Łukasz, Kunktatorzy? Wodzowie powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 11/2011

Ziółek Sebastian, Nie ma Mikołaja! Niezwykłe losy aktu detronizacji Romanowów, „Mówią Wieki” 3/2007

Ziółek Sebastian, Nie ma Mikołaja! Niezwykłe losy aktu detronizacji Romanowów, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Ziółek Sebastian, Za okno ze zdrajcą! Z atmosfery obrad sejmu powstańczego 1830-1831, „Mówią Wieki11/2010

Ziółek Sebastian, Zwyczajny dzień zbuntowanej stolicy, „Mówią Wieki” 7/2018

 

11 Wielka Emigracja

Caban Wiesław, U szamana w niewoli, „Mówią Wieki” 7/2012

Deszczyńska Martyna, Dlaczego emigracja i do tego Wielka? „Mówią Wieki” 11/2011

Grzegorzewski Tadeudz, Późne lata Joachima Lelewela, „Mówią Wieki” 7/1981

Janowski Maciej Magazyn osobliwości: angielscy przyjaciele Polski w czasach Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 8/1995

Kalembka Sławomir, Wróg zewnętrzny i nieprzyjaciel „domowy” w opiniach Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 8/1985

Karpińska Małgorzata, Politykujące emigrantki 1832-1846, „Mówią Wieki” 3/2011

Kruczkowska Maria, Kłopoty z następcą, „Mówią Wieki” 3/1975

Kuczyński Stefan, Symbolika patriotyczna na Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 12/1981

Marchlewicz Krzysztof, Szpiedzy i emigranci, „Mówią Wieki” 10/2004

Orłowski, Inżynierowie Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 5/2017

Orłowski, Inżynierowie Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 5/2017

Sikora Adam, W kręgu nowego objawienia, „Mówią Wieki” 4/1999

Szlanta Piotr, Buntownicy czy apostołowie wolności. Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego, „Mówią Wieki11/2010

Szlanta Piotr, Buntownicy czy apostołowie wolności? Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego, „Mówią Wieki” 9/2018

Wierzbicki Andrzej, Joachim Lelewel, „Mówią Wieki” 10/1986

Winnicka Halina, Joachim Lelewel, „Mówią Wieki” 8/1961

 

12 Ruch spiskowy w Polsce w latach 1831-46 i Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Gadzałowa Agnieszka,  Z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej..., „Mówią Wieki” 6/2006

Hen Tomasz, Bunt księdza Ściegiennego świadectwo polskiej nowoczesności, „Mówią Wieki  5/2011

Kalwat Wojciech,  Wiesław Caban, Piotr Ściegienny – rewolucjonista w sutannie, „Mówią Wieki” 12/2007

Kieniewicz Stefan, Powstanie poznańskie 1848 roku, „Mówią wieki” 12/1960

Kovács Istwán, Walczyliśmy z wami... Udział Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów, „Mówią Wieki” 6/2010

Lada Wojciech, Dziwna rewolucja (partyzantka Zaliwskiego), „Mówią Wieki” 10/2017

Sikora Adam, Ewangelia i rewolucja, „Mówią Wieki” 9/1999

Skowronek Jerzy, Konspiracja Ściegiennego, „Mówią Wieki” 2/1973

Sławomir Kalembka, Uwięzienie Szymona Konarskiego 27 maja 1838 roku wedle zapomnianej relacji, „Mówią Wieki” 4/1988

Treściński Tomasz, Wyzuci z majątku. O konfiskatach w zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 9/2002

 

13 Gospodarka kultura i społeczeństwo polskie w pierwszej połowie XIX wieku

Bohun Tomasz, Majoraty Paskiewicza. Rosyjski eksperyment kolonialny w Królestwie Polskim, „Mówią Wieki” 6/2016

Burda Piotr, Polak w carskim mundurze, „Mówią Wieki” 7/3016

Czajkowski Marcin, Naczelnik na Wawelu, „Mówią Wieki” 8/2017

Dobroński Adam, Klejnoty czy „kołtuny”?, „Mówią Wieki” 2/1983

Groniowski Krzysztof, Wieś Królestwa Polskiego w połowie XIX w., „Mówią Wieki” 2/1962

Kaczyńska Elżbieta, Społeczeństwo a przestępcy. Podpalenia, „Mówią Wieki” 4/1984

Karpińska Małgorzata, Ludy! Uwierzcie w Messmera odkrycie, zachwyca duszę i przedłuża życie! „Mówią Wieki” 9/2017

Koper Sławomir, Śladami wielkiej miłości wieszcza, „Mówią Wieki” 4/2015

Landau Zbigniew, Pierwszy polski bank emisyjny. 1828-1885, „Mówią Wieki” 4/1993

Łukasiewicz Juliusz, Od nitki do kłębka, czyli z dziejów polskiego włókiennictwa, „Mówią Wieki” 12/1960

Morawski Wojciech, Pieniądz zamiast szabli. Dzieje Banku Polskiego, „Mówią Wieki” 4/2009

Morawski Wojciech, Bank Polski 1828-1885, „Mówią Wieki” 2/2018

Niewierowicz Miłosz, Uwłaszczenie pod zaborami „Mówią Wieki” 7/2018

Nosarzewski Kacper , Pistorius. Rzecz o wodzie ognistej, „Mówią Wieki” 5/2008

Orłowski, Inżynierowie Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 5/2017

Ratyński Mateusz, Między modernizacją a niewolą. Królestwo Polskie w latach 1815-1830, „Mówią Wieki” 10/2018

Stanielewicz Józef, Warunki żeglugi wiślanej do Gdańska w pierwszej połowie XIX w., „Mówią Wieki” 3/1991

 

14 Kultura polska w pierwszej połowie XIX wieku

Banaszek Marian, Pierwsza polska uczelnia politechniczna, „Mówią Wieki” 9/1984

Deszczyńska Martyna, Ceremoniał czy manifestacja? Obrzędowość katolicka  w Warszawie lat 1795-1830, „Mówią Wieki” 8/1993

Getka-Kenig Mikołaj, Ożywić gust do sztuk nadobnych. Publiczny mecenat artystyczny w Królestwie Polskim, „Mówią  Wieki” 8/2012

Henryka Secomska, Warszawa o Chopinie, „Mówią Wieki” 1/1960

Jagiełło Bogdan, Elementarz powszechny narodu polskiego – „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Mówią Wieki” 2/1981

Jaworski Rafał, Złodziej ksiąg, „Mówią Wieki” 8/2005

Karpińska Małgorzata, Belweder rezydencją Romanowów, „Mówią Wieki” 1/2018

Mysłakowski Piotr, Fryderyk Chopin – trudne wyzwanie dla biografów, „Mówią Wieki” 11/2015

Ostrowski Jan K., Dwie legendy Wacława Rzewuskiego, „Mówią Wieki” 8/2018

Prus Paweł, Wokół biblioteki. Wilanów w czasach rozbiorów, „Mówią Wieki” 1/2005

Ptaszyńska Eliza, Malarzy jest tutaj niesłychana liczba – polska kolonia artystyczna w dziewiętnastowiecznym Monachium, „Mówią Wieki” 9/2018

Sikora Adam, W stronę czynu, „Mówią Wieki” 10/2001

Szczepański Jerzy, Kielce w XIX wieku – awans miasta,  „Mówią Wieki” 12/2007

Winnicka Halina, Joachim Lelewel, „Mówią Wieki” 8/1961

Zasztowt Leszek , Od stolicy do prowincji. Wilno w polskiej pamięci historycznej, „Mówią Wieki” 4/2012

Żewłakow Krystyna, Dzieło Abrahama Sterna w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, „Mówią Wieki” 9/1980

 

15 Sytuacja w Królestwie Polskim w przededniu powstania styczniowego

Minakow Andrzej, Cesarscy zarządcy Królestwa Polskiego. Niuanse rosyjskiej polityki nominacyjnej,  „Mówią Wieki” 2/2012

Petrozolin-Skowro��ska Barbara, Normalizacja i terroryzm 1862, „Mówią Wieki” 6 i 7/1988

Petrozolin-Skowrońska Barbara, Bądźmy przynajmniej razem. Opowieść o Edardzie Jurgensie, „Mówią Wieki” 1/2006

Szarota Tomasz, Millenerzy, „Mówią Wieki” 6/1964

Szwarc Andrzej, Czy Wielopolski miał szansę, „Mówią Wieki” 1/2003

Szwarc Andrzej, Czy Wielopolski miał szansę, „Mówią Wieki” 1/2013

Zielińska  Marta, Od pięciu ofiar do pięciu szubienic, „Mówią Wieki” 1/1985

 

16 Powstanie styczniowe

Amalianczuk Aliaksandr, Konstanty Kalinowski w białoruskiej historii i pamięci, „Mówią Wieki” 1/2013

Bohun Tomasz, Partyzanci powstania styczniowego, „Mówią Wieki” 1/2003

Boysen Jens, Pruskie strachy i polska insurekcja, „Mówią Wieki” 1/2013

Caban Wiesław, Chłopi w powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki” 1/2013

Caban Wiesław, Gen. Józef Hauke-Bosak, „Mówią Wieki” 1/2013

Czajkowski Marcin, „Prezes” ze Smolnej, „Mówią Wieki” 1/2013

Groniowski Krzysztof, Leon Kot – zapomniany partyzant, „Mówią Wieki” 8/1960

Jagiełło Bogdan, Walki powstańcze 1863 r. na Mazowszu Południowym, „Mówią Wieki” 3/1978

Kalwat Wojciech, Powstanie styczniowe w Łysogórach, „Mówią Wieki” 1/2005

Kalwat Wojciech , Straszny starzec, „Mówią Wieki” 3/2008

Kalwat Wojciech, Bitwa pod Świętym Krzyżem, „Mówią Wieki” 4/2012

Kalwat Wojciech, Leśne powstanie, „Mówią Wieki” 1/2013

Kalwat Wojciech, Republika Wąchocka, „Mówią Wieki” 1/2013

Kalwat Wojciech , Małogoszcz 1863. Bitwa nad wierną rzeką, „Mówią Wieki” 2/2013

Kalwat Wojciech, Żyrzyn. Największe polskie zwycięstwo w powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki” 8/2013

Kalwat Wojciech, Bitwa pod Grochowiskami, „Mówią Wieki” 3/2018

Kąkolewski Igor, Europa wobec powstania styczniowego, „Mówią Wieki” 4/2003

Kieniewicz Stefan, Rocznica zawsze aktualna, „Mówią Wieki” 12/1962

Kołodziejczyk Ryszard, Warszawscy żandarmi-sztyletnicy w powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki” 11/1960

Kosowski Miron, Trzy pogrzeby pułkownika Czachowskiego, „Mówią Wieki” 11/0213

Markowski Damian, Rycerze białego krzyża, „Mówią Wieki” 1/2013

Massalski Adam, Kobiety wobec powstania styczniowego, „Mówią Wieki” 1/2013

Michalska-Bracha Lidia, Pamięć powstania w okresie zaborów, „Mówią Wieki” 1/2013

Noiński Emil, Dwie bitwy pod Kobylanką, „M������wią Wieki” 1/2013

Łubieński Tomasz, Gra na śmierć i życie, „Mówią Wieki” 1/2003

Petrozolin-Skowrońska Barbara, Wierni do końca, „Mówią Wieki” 6/1983

Piłsudski Józef, Pierwsza noc, "Mówią Wieki" 1/2013

Poprzeczka Maria, Grottger i inni, „Mówią Wieki” 1/2013

Szczepański Henryk, Agent z Katowic, „Mówią Wieki” 1/2013

Wojno Roman, Mogiły powstania styczniowego na terenie Polski, „Mówią Wieki” 1/2013

Zdrada Jerzy, Tajemne państwo polskie 1862-1864, „Mówią Wieki” 1/2013

Poprzęcka Maria,  W Krwawym polu srebrne ptaszę, „Mówią Wieki” 1/2003

Ratajczyk Leonard, Tradycje walk partyzanckich 1863 roku., „Mówią Wieki” 3/1973

Rusin Joanna, Traugutt – bohater narodowego mitu, „Mówią Wieki” 1/2003

Szczepański, H., Agent z Katowic, "Mówią Wieki", 1/2013

Sikorska-Kulesza Jolanta,  Murawiew – kat Litwy i zbawca Rosji, „Mówią Wieki” 1/2003

Szal Eugeniusz, Sejm Królestwa Polskiego w powstaniu 1830-1831 roku, „Mówią Wieki” 2/1980

Szlanta Piotr, Austria wobec powstania styczniowego, „Mówią Wieki” 2013

Wspomnienia weterana, „Mówią Wieki” 1/1966

 

17 Zjednoczenie Niemiec

Adamski Łukasz, Druga Rzesza – droga do państwa narodowego, „Mówią Wieki” 11/2003

Bohun Tomasz, Za naszą i waszą wolność, „Mówią Wieki” 8/2016

Łysakowski Piotr, Żelazny kanclerz Otto von Bismarck 1815-1898, „Mówią Wieki” 5/1991

Majewski Piotr M., Od Maas po Kłajpedę, „Mówią Wieki” 11/2003

Szczepłek Jan, Powstanie II Rzeszy, „Mówią Wieki��� 8/1971

Szlanta Piotr, Bismarcka wojna z Kościołem. Kulturkampf (1871-1887), „Mówią Wieki” 12/1003

Szlanta Piotr, Dogrywka Wiosny Ludów, „Mówią Wieki” 12/2012

Szlanta Piotr, Spory o Szlezwik i Holsztyn, „Mówią Wieki” 4/2017

Szlanta Piotr, Sadowa 1866, „Mówią Wieki” 7/2017

 

18 Wojna secesyjna i wojny z Indianami

Grafowski Jan, Czas hańby. Deportacje i próby zagłady Indian Ameryki Północnej w XIX wieku, „Mówią Wieki” 10/1998

Gygiel Szymon, Bohaterowie drugiej ojczyzny, „Mówią Wieki” 6/2003

Korczyński Piotr, Sztafeta nienawiści, „Mówią Wieki” 4/2018

Korczyński Piotr, Osceola – król aligatorów, „Mówią Wieki” 8/2018

Krawczyk M. Abraham Lincoln, czyli broda na ciężkie czasy, „Mówią Wieki” 2/2013

Kuzak Krzysztof, Z Custerem do krainy Indian, „Mówią Wieki” 9/2006

Staniszewski Michał, Łuna nad Atlantą, „Mówią Wieki” 3/2010

Staniszewski Michał, Wojna w nowym stylu, „Mówią Wieki” 8/2010

Staniszewski Michał, Kto pierwszy strzelał w Fort Sumter?, „Mówią Wieki” 4/2011

Piotr Solecki, Czy konfederaci mogli wygrać wojnę secesyjną?, „Mówią Wieki” 9/2012

Wojtczak Jarosław, Vicksburg 1863. Mistrzowska kampania generała Granta, „Mówią Wieki” 3/2003

 

19 Przemiany polityczne w państwach Europy Zachodniej i USA w drugiej połowie XIX w.

Ajpapetow Oleg R., „Krok naprzód – dwa w tył”  Dylematy rosyjskiego oficera 1856-1863, „Mówią Wieki” 12/1995

Beylin Marek, Paryż Kosmopolici i nacjonaliści, „Mówią Wieki” 6/1995

Bohun Tomasz, Krwawa draka w O.K. Corral, „Mówią Wieki” 6/2005

Grinberg Daniel, Dziewiętnastowieczni anarchiści. Mity i rzeczywistość. „Mówią Wieki” 6/1986

Grinberg Daniel, Kultura anarchistyczna i świat wartości, „Mówią Wieki” 7/1993

Grylicka-Rewera Małgorzata, Głosowanie dla kobiet, „Mówią Wieki” 7/2005

Janowski Maciej, Nowy styl w polityce, czyli koniec epoki liberalnej, „Mówią Wieki” 2/1995

Kaczyńska Elżbieta, Masy wkraczają w historię, „Mówią Wieki” 5/1993

Karolczak Krzysztof, Błysk sztyletu wśród dźwięków kankana, „Mówią Wieki” 10/2011

Kopyś Tadeusz, Ile Węgier w Austro-Węgrzech, „Mówią Wieki” 6/2010

Kucharzewski Jan, Aleksander II – reformator czy despota, „Mówią Wieki” 1/2003

Linek Bernard, Górnośląskie gruszki. Tworzenie nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku przed pierwszą wojną światową, "Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2011

Macko Andrzej Niedźwiedzka Ewa, Szaleńcy z Kill Devil Hill , „Mówią Wieki” 3/1969

Majewski Piotr, Za łaską Najjaśniejszego Pana,  „Mówią Wieki” 5/2000

Morawski Wojciech, Trzecia Republika - osłabione mocarstwo, „Mówią Wieki” 6/2011

Piber Andrzej, Stany Zjednoczone u progu XX wieku, „Mówią Wieki” 5/1977

Salomowicz Stanisław, Sprawa Dreyfusa, „Mówią Wieki” 2 i 3/1960

Skibiński Paweł, Niespodziewane skutki jednego wybuchu, „Mówią Wieki” 11/1998

Starczewski Michał, Za chlebem z pośrednikiem, Emigranci i agenci emigracyjni przed 1914 rokiem, „Mówią Wieki” 8/02013

Sujecki Janusz, Terror zaczepny i odporny, „M��������������wią Wieki” 12/1981

Szlanta Piotr, Porządek po prusku. Afera Zabern 1913, „Mówią Wieki” 7/2007

Szlanta Piotr, Początki państwa opiekuńczego w Niemczech, „Mówią Wieki” 5/2017

Wasiak Patryk, Dlaczego kobieta nie powinna głosować, „Mówią Wieki” 10/2010

Waśkiewicz Andrzej, Jaka wolność, jaka równość? Abraham Lincoln o niewolnictwie, „Mówią Wieki” 4/2015

Wojnar Waldemar, Gdy nad Sekwaną wybuchały bomby, „Mówią Wieki” 11/2002

 

20 Ruch robotniczy i jego formy działania

Holzer Jerzy, Komunizm w Europie , „Mówią Wieki” 2/1997

Jaśkiewicz Leszek, Kwestia robotnicza w społeczeństwie rosyjskim i polityce caratu II połowy XIX wieku, „Mówią Wieki” 7/1983

Kopczyński Michał, Widmo Komunizmu, „Mówią Wieki” 4/2003

Pleskot Patryk, Owen – człowiek, który wynalazł współczesność, „Mówią Wieki” 7/2002

Rossi J., Kontrowersje wokół Komuny Paryskiej, „Mówią Wieki” 12/1974

 

21 Polityka zaborców wobec ziem i narodu polskiego

Minakow Andrzej, Cesarscy zarządcy Królestwa Polskiego. Niuanse rosyjskiej polityki nominacyjnej,  „Mówią Wieki” 2/2012

Drewniak Dariusz, Ochrana warszawska, „Mówi�� Wieki” 12/1994

Hinc Alina, Poznań w XIX wieku. Miasto polskie czy Niemieckie? „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Klein Zbigniew, Anonimowi twórcy zwycięstwa. Polacy w armii rosyjskiej na Bałkanach w latach 1877-1878, „Mówią Wieki” 12/2002

Kulecka Alicja, W cieniu polskich buntów. Aleksiej Sidorow o kolonizacji Kraju Nadwiślańskiego, „Mówią Wieki” 6/2016

Kulik Mariusz, Koszary wojskowe w Łazienkach, „Mówią Wieki” 1/2018

Lorek Małgorzata, Książka polska wśród wygnańców na Syberii, „Mówią Wieki” 6/1989

Masłowski Aleksander, Pruski Gdańsk, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 3/2013, Gdańsk – miasto wielkiej historii

Myschor Christian, Polacy i Niemcy w dziwiętnastowiecznej Wielkopolsce, „M��wią Wieki” Wydanie specjalne 2/2008

Niebelski Eugeniusz, Zesłańca Buszkata ucieczka z Syberii, Mówią Wieki 6/2016

Pijaj Stanisław, Galicyjski Sejm Krajowy, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Pirko Michał, Jak kanclerz Bülow zmierzał do wywłaszczenia Polaków, „Mówią Wieki”5/1962

Ratyński Mateusz, Polsko-niemiecka rywalizacja gospodarcza w Wielkopolsce w XIX wieku, „Mówią Wieki” 9/2018

Semenowicz Ewa, Walka o litewskie dusze, „Mówią Wieki5/2010

Szlanta Piotr, Odepchnięci od stołu Pańskiego. Zajścia w kościele Dominikanów w Berlinie w 1914 roku, „Mówią Wieki” 5/2009

Szwarc Andrzej,  Dawno temu w Skierniewicach. Zjazd trzech cesarzy w 1884 roku, „Mówią Wieki” 2/2007

Szwarc Andrzej, Architektura i polityka. Rusyfikacja przestrzeni miejskiej po powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki5/2010

Treściński Tomasz Wyzuci z majątku. O konfiskatach w zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 9/2002

Trynkowski Jan,  Sybir – etap, „Mówią Wieki” 10/1991

Trynkowski Jan,  Sybir – etap, „Mówią Wieki” 10/1991

 

22 Postawy Polaków wobec zaborców

Bohun Tomasz, Szlanta Piotr, Polacy w parlamentach państw zaborczych, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Getka-Kenig Mikołaj, Królewskie koligacje polskich arystokratów,  „Mówią Wieki” 7/2008

Gocławska Luiza, Szeptem i wierszem. Tajna walka w postyczniowym Królestwie Polskim, „Mówią Wieki” 2/2005

Ciara Stefan, Słuszna sprawa górę wzięła, Morskie Oko nasze…, „Mówią Wieki” 10/2010

Getka-Kenig Mikołaj, Naczelnik upamiętniony, Przejawy kultu Tadeusza Kościuszki w dobie zaborów, „Mówią Wieki” 4/2014

Hinc Alina, Poznań w XIX wieku. Miasto polskie czy niemieckie?, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 2/2008

Kerski Basil, Polskie motywy berlińskiego palimpsestu. Polacy w Berlinie w XIX wieku, „Mówią Wieki” 9/2018

Kienzler Iwona, Jak powstawała „Rota”, „Mówią Wieki” 2/2014

Klejn Zbigniew, Jak Drzymała Prusaków ośmieszył, „Mówią Wieki” 3/1964

Kowalczuk Zygmunt, Kardynał wygnaniec, „Mówią Wieki” 3/2007

Kwiatkowski Piotr, Pozytywizm warszawski, „Mówią Wieki  6/1986

Kwiatkowski Piotr, Pozytywizm, „Mówią Wieki” 4/1986

Linek Bernard, Górnośląskie gruszki. Tworzenie nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku przed pierwszą wojną światową, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2011

Lorek Małgorzata, Książka polska wśród wygnańców na Syberii, „Mówią Wieki” 6/1989

Matusik Przemysław, Między gimnastyką a polityką: z dziejów „Sokoła” polskiego 1867-1914, „Mówią Wieki” 6/1996

Matusik Przemys��aw, Strategia przetrwania. O samoorganizacji Polaków w Poznańskiem w wieku XIX, „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Michalska-Bracha Lidia, Pamięć powstania w okresie zaborów, „Mówią Wieki” 1/2013

Molik Witold, W obronie ojczystej mowy. Strajki szkolne w zaborze pruskim, „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Myschor Christian, Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce, „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Niebelski Eugeniusz, Zesłańca Buszkata ucieczka z Syberii, Mówią Wieki 6/2016

Niebelski Eugeniusz, Uciec do Chin. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, „Mówią Wieki” 5/2017

Petrozolin-Skowrońska Barbara, Mikołaj Berg i jego zapiski o polskich spiskach i powstaniach, „Mówią Wieki” 10/1984

Pijaj Stanisław, Galicyjski Sejm Krajowy, „Mówią Wieki” numer specjalny 1/2018, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego

Porwoł Paweł, Śląski Drzymała, „Mówią Wieki” 3/1977

Ratyński Mateusz, Polsko-niemiecka rywalizacja gospodarcza w Wielkopolsce w XIX wieku, „Mówią Wieki” 9/2018

Rezler Marek, Wielkopolska droga do niepodległości, „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Rudy Krzysztof Jan, Galicyjskie echa Mayerlingu, „Mówią Wieki” 2/2019

Szczepański Henryk, Śląski Wernyhora, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2011

Szlanta Piotr, Admirał Gopła, „Mówią Wieki” 9/2001

Szlanta Piotr, Pruscy Radziwiłłowie,  „Mówią Wieki” 1/2008

Szlanta Piotr, Polska partia protestująca. Polacy w parlamentach niemieckich doby rozbiorów, „Mówią Wiekiwydanie specjalne, 2/2008

Szlanta Piotr, Polityka historyczna w czasach zaborów, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 2/2010

Szlanta Piotr, Pruscy Radziwiłłowie. Dzieje rodu Radziwiłłów w dziewiętnastowiecznych Niemczech, „Mówią Wieki” 9/2018

Szlanta Piotr, Cesarskie urodziny, feralny wywiad i skompromitowany przyjaciel. Polacy wobec cesarza Wilhelma II, „Mówią Wieki” 12/2018

 

23 Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

Bułhak Władysław, Historia jednego prześladowcy, „Mówią Wieki” 7/1998

Gmitruk Janusz, Wincenty Witos. Chłop, polityk, patriota, „Mówią Wieki” 7/2015

Grinberg Daniel, Z dziejów polskiego anarchizmu, „Mówią Wieki” 11/1981

Kunicki-Godfinger Marek, Zmowa powszechna przeciw rządkowi, „Mówią Wieki” 3/2015

Korpalska Walentyna, Młodość generała Sikorskiego, „Mówią Wieki” 8/1981

Krzywobłocka Bożena, Proletariat, „Mówią Wieki” 8/1972

Myśliński Jerzy, Encyklopedia polskiego ruchu robotniczego 1906-1918, „Mówią Wieki” 2/1983

Notkowski Andrzej,  W zaraniu socjalizmu polskiego, „Mówią Wieki” 7,8/1982

Sobczak Jan, SDKPiL a kwestia narodowa, „Mówią Wieki” 7/1975

Terej Jerzy Janusz , W służbie wielkiej sprawy, „Mówią Wieki” 12/1978

Węgrzynek Rafał, Stronnictwa polityczne wobec „Wesela” , Czy Wyspiański był pisarzem partyjnym?, „Mówią Wieki” 4/1993

Wojtasik Janusz, Przywódca Proletariatu Ludwik Waryński (1856-1889), „Mówią Wieki” 2/1974

Ziaja Leon, Przywódca partii „Proletariat” Ludwik Waryński, „Mówią Wieki” 2/1977

Żarnowska Anna, Klasa robotnicza wobec ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim w końcu XIX wieku, „Mówią Wieki” 5/1983

 

24 Świat pozaeuropejski i kolonializm

Bartnicki Andrzej, Rewolucja perska 1905-1911, „Mówią Wieki” 9 i 10/1963

Bohun Tomasz, Wielki przekręt, czyli jak sprzedano Alaskę,  „Mówią Wieki” 8/2008

Bohun Tomasz, Wojna krymska 1853-1856, Mówią Wieki5/2014

Czarnecki Łukasz, Lekarz rewolucjonista, „Mówią Wieki” 2/2017

Czarnecki Łukasz, Jedz, pij, popuszczaj pasa – Japonia epoki Edo, „Mówią Wieki” 5/2019

Flasiński Tomasz, Wydaleni przez biznes. Guano w dziejach krajów wybrzeża Pacyfiku 1840-1833, „Mówią Wieki” 1/2012

Gawlikowski Krzysztof, Sun Jat-sen: sukces rewolucji – klęska wodza „Mówią Wieki” 7/1977

Greń Jędrzej, Barbarzyńcy i samuraje, „Mówią Wieki” 10/2011

Hoffman Mariusz, Legenda Generała Gordona,

Jan Kieniewicz, Powstanie sipajów, „Mówią Wieki” 9/1973

Korczyński Piotr, Cukier, kawa i kajdany, „Mówią Wieki” 4/2019

Kula Marcin, Ani wolność, ani równość, a z braterstwem też marnie „Mówią Wieki” 9/2005

Leśniewski Michał, Livingsone i Stanley czyli odkrywanie Afryki, „Mówią Wieki” 8/2008

Łuszczykiewicz Antonina, Upadek giganta, „Mówią Wieki” 8/2018

Mathea Edward, Z przeszłości  czarnego lądu, „Mówią wieki”11/1967

Morzycki-Markowski Mikołaj, W stepie szerokim. Rosyjski podbój Azji Środkowej, „Mówią Wieki” 5/2002

Mroziewicz Robert, Cień nad Kubą, „Mówią Wieki” 11/1965

Ryszard H. Bochenek, Ernest Malinowski – obrońca Peru, „Mówią Wieki” 2/2003

Stępniewska-Holzer Barbara, Państwo Mahdiego w Sudanie, „Mówią Wieki” 5/1993

Szlanta Piotr Niemiecki sen o Chinach, ��Mówią Wieki” 3/1997

Szlanta Piotr, Długi skok „pantery”, „Mówią Wieki” 9/1999

Szlanta Piotr, Powstanie Hererów i Hotentotów 1904-1907, „Mówią Wieki” 5/2014

Szlanta Piotr, C.K. kolonializm, „Mówią Wieki” 10/2014

Szlanta Piotr, Chybiona inwestycja. Bilans niemieckiego kolonializmu, „Mówią Wieki” 12/2017

Tymowski Michał, Armia murzyńskiego władcy XIX wieku, „M��wią Wieki” 9/1974

Tymowski Michał, Podbój Timbuktu, „Mówią Wieki” 2/1979

Wąsiewski Grzegorz J., Miasto Lwa, Wyspa Dzioborożców, „Mówią Wieki” 4/2017

Winid Bogusław Bitwa pod Bałakławą, „Mówią Wieki” 8/1988

Winid Bogusław, Wojna amerykańsko-hiszpańska 1898 roku, „Mówią Wieki” 1/1987

Wojnar Waldemar, Zanim powstały łagry i kacery, „Mówią Wieki” 4/2005

Zins Henryk Spór o Cecila Rhodesa, „Mówią Wieki” 8/1995

 

25 Rewolucja naukowo-techniczna w drugiej połowie XIX i pierwszych latach XX w.

Adloff Jean-Pierre, przeł. Spieralska Beata, Noble dla Marii Skłodowskiej-Curie, „Mówią Wieki” 6/2011

Jezierski Andrzej i Zawadzki S. M., Od fryszerki do martena, „Mówią Wieki” 6/1960

Kaczyńska Elżbieta, Szybciej – dalej – ryzykowniej,  „Mówią Wieki” 3/1993

Kopczyński Michał, Samuel Colt i amerykański sposób produkcji, „Mówią Wieki” 9/2007

Kopczyński Michał, Edison, czyli jak mężczyźni wyzwolili kobiety, „Mówi�� Wieki” 4/2008

Kowalski Witold, Złoty wiek kolei żelaznych, „Mówią Wieki” 5/1977

Kozierkiewicz Ewa, Telefon, „Mówią Wieki” 1/1977

Kałaska Andrzej, Śledź na każdą okazję, „Mówią Wieki” 3/2015

Kizwalter Tomasz, Mieszczańskie rewolucje, „MówiąWieki” 9/2015

Krawczyk Maciej, Tesla – mag elektryczności, „Mówią Wieki” 3/20120

Kubaszewski Jerzy, HMS „Warrior”. Czarny wąż między królikami, „Mówią Wieki” 1/2014

Kwiatkowski Piotr,  Postęp, „Mówią Wieki” 9/1985

Łupienko Aleksander, Drapacze chmur XIX stulecia, „Mówią Wieki” 2/2009

ŁysiakWaldemar , Ci wspaniali szaleńcy na swoich prymitywnych aerostatach, „Mówią Wieki” 11/1972

Maćko Andrzej, Pierwsze samoloty, „Mówią Wieki 12/1967

Metze Jan E., Robert Fulton i narodziny łodzi podwodnej, „Mówi�� Wieki” 9/2006

Okręt parowy, Mówią Wieki” 4 i 7/1962

Orłowski Bolesław, Czarodziej z Menlo Park,  „Mówią Wieki” 12/2008

Orłowski Bolesław, Samuel Morse i telegraf, „Mówią Wieki” 3/1995

Pragłowska Anna, Jan Szczepanik – polski Edison, „Mówią Wieki” 6/2006

Prokurat Sergiusz, Naciśnij przycisk, my zrobimy resztę… George Eastman, firma Kodak i popularyzacja fotografii, „Mówią Wieki” 6/2012

Samochód, „Mówią Wieki” 10/1962

Sikorska-Kulesza Jolanta, Pasteur - pogromca mikrobów, „Mówią Wieki11/2008

Sioda Roman Edmund, Epoka odkryć i wynalazków, „Mówią Wieki” 6/2011

Szlanta Piotra, Pociągiem do Bagdadu. Kolej bagdadzka 1888-1918, „Mówią Wieki” 2/2004

Wind Bogusław W., Kanał Panamski, „Mówią Wieki” 7/1990

Wituch Tomasz, Budowa kanału sueskiego,  „Mówią Wieki”4/1970

Wróblewski Andrzej Kajetan, Geniusz Marii Skłodowskiej-Curie, „Mówią Wieki” 8/2017

Wróblewski Andrzej Kajetan, Krakowscy władcy największego zimna, „M��wią Wieki” 8/2017

Żórawińska Monika, Żyć zdrowo w połowie XIX wieku, „Mówią Wieki” 3/2001

Żyromski Marek, Świetność i upadek okrętów liniowych, „Mówią Wieki” 8/1980

 

26 Przeobrażenia gospodarcze na świecie w XIX wieku

Flasiński Tomasz,  Czarnoksiężnik z dolarowego grodu, „Mówią Wieki” 3/2009

Flasiński Tomasz, Wydaleni przez biznes. Guano w dziejach krajów wybrzeża Pacyfiku 1840-1833, „Mówią Wieki” 1/2012

Kochanowicz Jacek, Demokracja i wzrost gospodarczy, „Mówią Wieki” 10/1993

Kochanowicz Jacek, Dlaczego Europa – raz jeszcze, „Mówią Wieki” 11/1987

Kopczyński Michał, Diabelski sznur i zagłada świata kowbojów, „Mówią Wieki” 4/2006

Morawski Wojciech, Dziewiętnastowieczne reformy rubla, „Mówią Wieki” 2/2015

Szukała Michał, Wiedźma z Wall Street, „Mówią Wieki” 12/2016

Szukała Michał, Jak pewni ludzie zbudowali fortuny: afera Crédit Mobilier, „Mówią Wieki” 5/2018

 

27 Przemiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

Brudek Paweł, Warszawiacy niemieckiego pochodzenia przed 1914 rokiem, „Mówią Wieki” 9/2018

Brzostek Błażej, Kraj zapomniany przez Boga, „Mówią Wieki” 1/2013

Frużyńki Adam, Narodziny górnośląskiego przemysłu, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2011

Goltz Piotr Stanisław, Scheiblerowie, Z ambony do fabryk, z Nadrenii do Łodzi, „Mówią Wieki” 12/2013

Grata Paweł, Historia Bankowości na Ziemiach Polskich, Bank Krajowy, Osobliwości bankowości galicyjskiej, „Mówią Wieki” 1/2014

Grata Paweł, Historia bankowości na ziemiach polskich. Potęga spółdzielców, Bankowość polska zaboru pruskiego, „Mówią Wieki” 2/2014

Janiak Agnieszka Niełatwe początki polskiej motoryzacji, „Mówią Wieki” 7/1995

Janiak-Jasińska Agnieszka, Kobiety idą do pracy, „Mówią Wieki” 3/2011

Janiak-Jasińska Agnieszka, Przebojem ku wiedzy..., „Mówią Wieki” 6/2011

Janoszek Ewa, Miasto ponownie odkrywane... , „Mówią Wieki” 12/2006

Jędras Mirosław, Z duszą i bez duszy. Opowieść  o starych żelazkach,  „Mówią Wieki” 7/2010

Kieniewicz Stefan, Polska przed stu laty, „Mówią Wieki” 1/1968    

Kluska Bartłomiej, Odlot Adama Ostaszewskiego, „Mówią Wieki” 9/2015

Krzemiński Tomasz, Na granicy dwóch imperiów, „Mówią Wieki” 11/2014

Krzyżanowski Michał, Chińczycy w Galicji. Z dziejów agitacji wyborczej, „Mówią Wieki” 4/2015

Landau Zbigniew, Pierwszy polski bank emisyjny. 1828-1885, „Mówią Wieki” 4/1993

Lichocka Halina, Potrzeba matką wynalazku, czyli działalność inżyniera Ignacego Mościckiego, „Mówią Wieki” 9/2017

Łazor Jerzy, Historia bankowości na ziemiach polskich.  Czas wojny i wielkiej inflacji. Bankowość polska w latach 1914-1923, „Mówią Wieki” 2/2014

Mikołajczak Edmund, Solarstwo na Kujawach, „Mówią Wieki 11/2014

Morawski Wojciech, Bez własnego banku centralnego – druga połowa XIX wieku, „Mówią Wieki” 2/2018

Naziębło Jerzy, Żyrardów: miasto przemysłowej i robotniczej utopii, „Mówią Wieki” 11/1992

Orłowski Bolesław, Wielka kariera polskiego inżyniera, „Mówią Wieki” 12/2012

Orłowski Bolesław, Szwajcarska kariera polskiego inżyniera, „Mówią Wieki” 9/2017

Piotrowska-Marchewka Monika, Kobieta, rodzina i życie codzienne na ziemiach polskich w XIX wieku, „Mówią Wieki” 3/2011

Podolska-Meducka Aldona, Żelazne okno na świat „Mówią Wieki” 3/2008

Podolska-Meducka Aldona, Historia bankowości na ziemiach polskich. W cieniu Blocha i Kronenbearga, „Mówią Wieki” 1/2014

Siadkowski Marcin, Piarowy sukces. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1984 roku, „Mówią Wieki” 6/2013

Sierakowska Katarzyna, Wokół kwestii kobiecej. Początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego, „Mówią Wieki” 3/2011

Sikorska-Kulesza Jolanta, Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana, „Mówią Wieki” 3/2011

Szczepańska Ewa, Testament Jana Gottlieba Blocha, „Mówią Wieki” 12/2015

Szlanta Piotr, Żyrardów – lniany gród, „Mówią Wieki” 2/2014

Szukała Michał, Ignacy Łukasiewicz: romantyczny pionier nowoczesności, „Mówią Wieki” 7/2017

Szwarc Andrzej, Po utracie niepodległości, „Mówią Wieki” 3/2011

Wiścicki Tomasz, Koleją w słowackie Tatry, „Mówią Wieki” 7/2015

Wiśnicki Tomasz, Kolej fabryczno-łódzka: krótka, ale ważna, „Mówią Wieki” 12/2015

Wiśniewska-Jóźwiak Dorota, Czy zawrzeć intercyzę? O stosunkach majątkowych między małżonkami w dziewiętnastowiecznej Łodzi, „Mówią Wieki” 12/2010

Wróblewski Andrzej Kajetan, Geniusz Marii Skłodowskiej-Curie, „Mówią Wieki” 8/2017

Wróblewski Andrzej Kajetan, Krakowscy władcy największego zimna, „Mówią Wieki” 8/2017

Żelichowski Ryszard, Sokrates Starynkiewicz i Warszawa, „Mówią Wieki” 8/2003

Żor Andrzej, Jan Gottlieb Bloch – król polskich kolei, „Mówią Wieki” 12/2015

 

28 Kultura XIX i początków XX wieku

Baltyn Hanna, Po drugiej stronie rampy, „Mówią Wieki” 6/1994

Będkowski Mateusz, Polak w kongijskim piekle. Jak powstało Jądro ciemności Josepha Conrada, Mówią Wieki” 10/2013

Cegielski Tadeusz, Literatura a rzeczywistość. Joseph Conrad-Korzeniowski i grób „szalonego” Almayera, „Mówią Wieki” 10/2017

Czajkowski Marcin, Five o’clock z człowiekiem słoniem, „Mówią Wieki” 12/2016

Czerniewska Jolanta, Narodziny postindustrializmu, „Mówią Wieki” 6/2011

Grinberg Daniel, Wczesny film niemy jako zwierciadło swojej epoki, „Mówią Wieki” 12/1985

Jabłoński Artur, Dom towarowy według Zoli, „Mówią Wieki” 6/2007

Janowski Maciej, Budapeszt na tysiąclecie„Mówią Wieki” 6/2010

Kabied Ludwik W.,  Kino jarmarczne, „Mówią Wieki” 3/1964

Kabied Ludwik W., Wynalazek kina, „Mówią Wieki” 1/1964

Kasperowicz Ryszard, Narcyz i Złotousty, „Mówią Wieki” 7/1997

Kasperowicz Ryszard, Gardner i Berenson Medyceusze za oceanu, „Mówią Wieki” 1/2012 (wydanie specjalne: „Świat Muzeów”)

Kopczyński Michał,  Quetelet, czyli liczby rządzą światem, „Mówią Wieki” 10/2007

Kopczyński Michał, Edward Jenner i krowa Blossom, „Mówią Wieki” 10/2006

Krawczyk Jarosław, Kartki z dziejów cyganerii, „Mówią Wieki” 11/1993

Krawczyk Jarosław, Okulary Tołstoja, „Mówią Wieki” wydanie specjalne (2/2012): Napoleon rusza na Moskwę

Lewandowski Konrad T., Albert i Maria – więcej niż koleżeństwo, „Mówią Wieki” 5/2003

Majczyna Piotr, Czardasz – z salonów pod strzechy„Mówią Wieki” 6/2010

Mościcki  Tomasz, Fotografia: kłopotliwa muza, „Mówią Wieki” 9/1994

Okluśnik Marek, Lato na daczy, „M����wią Wieki” 6/2004

Petrozolin-Skowrońska Barbara, Fin de siècle po damsku, „Mówią Wieki” 9 i 10/1977

Pieńkos Andrzej, Burzyciel kolumn. Obywatelowi Courbet w rocznicę śmierci, „Mówią Wieki” 6/2007

Pieńkos Andrzej, Ten niesłychany Gustave Dore, „Mówią Wieki 3/2009

Prokurat Sergiusz, Koka - święta roślina Inków, „Mówią Wieki” 12/2011

Pieńkos Andrzej, Paryż Skłodowskiej-Curie. Piękna epoka sztuki, „Mówią Wieki 6/2011

Sikora Adam, Agnostyk w kręgu ewolucji, „Mówią Wieki” 2/1996

Sikora Adam, Drugi brzeg nihilizmu, „Mówią Wieki” 7/1996

Stremecki Marek, Na widok kobiety pióro się nie porusza. Świat Mikołaja Gogola, „Mówią Wieki” 8/2015

Szelągowska Grażyna, Kultura popularna w dziewiętnastowiecznym mieście, „Mówią Wieki” 10/2015

Szlanta Piotr, Wędrowne ptaki – dziadowie hipisów, „Mówią Wieki” 8/2002

Szlanta Piotra, Saska królowa ludzkich serc. Przypadki księżnej Luizy, „Mówią Wieki” 5/2010

Maria Wierzbicka, Oświecenie i romantyzm a historia, „Mówią Wieki” 11/1976

 

29 Kultura polska drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku

Adamczyk Zdzisław Jerzy, Żeromski i Ziemia Świętokrzyska, „Mówią Wieki” 12/2007

Adloff Jean-Pierre, przeł. Spieralska Beata, Noble dla Marii Skłodowskiej-Curie, „Mówią Wieki” 6/2011

Będkowski Mateusz, Stefan Szolc-Rogoziński. Polska wyprawa do Afryki, „Mówią Wieki” 2012

Będkowski Mateusz, Jan Kubry. Badacz wysp tropikalnych, „Mówią Wieki” 3/2013

Będkowski Mateusz, Polak w kongijskim piekle. Jak powstało Jądro ciemności Josepha Conrada, Mówią Wieki” 10/2013

Będkowski Mateusz, Antoni Rehman w krainie diamentów, „Mówią Wieki” 10/2015

Będkowski Mateusz, Łowca kolibrów, „Mówią Wieki” 6/2014

Będkowski Mateusz, Przygody Sygurda Wiśniowskiego na antypodach, „Mówią Wieki”10/2014

Brzostek Błażej, Między Paryżem a Ris-Pa, „Mówią Wieki” 6/2011

Drej Szymon, Wiktor Kulerski i fenomen „Gazety Grudziądzkiej”, „Mówią Wieki” 11/2014

Cegielski Tadeusz, Literatura a rzeczywistość. Joseph Conrad-Korzeniowski i grób „szalonego” Almayera, „Mówią Wieki” 10/2017

Czarnecka Aneta, Pomnik Chopina w Łazienkach, „Mówią Wieki” 1/2018

van de Dungen Peter, tłum. Michał Kopczyński, Jan Bloch i pierwsza Pokojowa Nagroda Nobla, „Mówią Wieki” 12/2015

Grzelak Anna, Młoda Polska. Ruchy artystyczne i inspiracje, „Mówią Wieki” 5/2013

Grzybowska Teresa, Niemiecka broń Matejki, „Mówią Wieki” 4/1994

Gzyra-Gołaszewska Danuta, Bale warszawskie ubiegłego stulecia, „Mówią Wieki” 12/1972

Jadczak Ryszard, Walka o Uniwersytet Lwowski, „Mówią Wieki” 6/1994

Janiak-Jasińska Agnieszka, Bez tabu. Polska reklama sto lat temu Bez tabu, „Mówią Wieki” 3/2002

Janiak-Jasińska Agnieszka, Przeciw podwójnej moralności, „Mówią Wieki” 4/2007

Janicka Małgorzata, Wielka i skromna. Maria Skłodowska-Curie, „Mówią Wieki” 3/2011

Jaworski Rafał, Pałasze przy biurkach, „Mówią Wieki” 7/2007

Jędruch Dorota, Mity m��odopolskiego Krakowa, „Mówią Wieki” 5/2013

Jędrychowska Barbara, Polscy zesłańcy polityczni w oświacie i kulturze Syberii XIX wieku, „Mówią Wieki” 7/1997

Kienzler Iwona, Jak powstawała „Rota”, „Mówią Wieki” 2/2014

Kowecka Elżbieta, Mieszkania inteligencji warszawskiej w połowie XIX wieku, „Mówią Wieki” 8/1988

Kozakowska-Zaucha Urszula, Pieszczochy Krakowa. Młodopolskie kawiarnie, „Mówią Wieki” 5/2013

Krawczyk Jarosław, Sny krakowskiego Leonarda, „Mówią Wieki” 5/2007

Krawczyk Jarosław, Święty wiatr nad Grunwaldem, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 2/2010

Krawczyk Jarosław, Trzeci Maj à la Matejko, „Mówią Wieki  5/2011

Krawczyk Maciej, Królowa mrówek (Maria Skłodowska Curie), „Mówią Wieki  6/2011

Krawczyk Jarosław, Jak Wawel odbudowywano, „Mówią Wieki” 1/2012 „Mówią Wieki” 1/2012 (wydanie specjalne: „Świat Muzeów”)

Książek Michał, Ocalona od niepamięci, „Mówią Wieki” 5/2013

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – zesłaniec i etnograf, „Mówią Wieki” 11/2016

Macheta Danuta , Oblicza młodego artysty, „Mówią Wieki” 5/2013

Matuszak Tomasz, Helena Modrzejewska - polska Ofelia, „Mówią Wieki” 3/2011

Mazur Krzysztof, Marianizm – próba odnowy katolicyzmu polskiego, „Mówią Wieki” 12/1990

Michalska-Bracha Lidia, Szablą i piórem.Opowieść o Walerym Przyborowskim, „Mówią Wieki” 3/2008

Niklewska Jolanta, Religia w szkołach Królestwa Polskiego 1905-1915, „Mówią Wieki” 3/1993

Okoń Waldemar, Matejko popularny, „Mówią Wieki” 8/2007

Orłowski Bolesław, Polak w Peru. Edward Habich i politechnika w Limie, „Mówią Wieki5/2009

Orłowski Bolesław, Polska kadra techniczna w Rosji carskiej, „Mówią Wieki” 6/2016

Orłowski Bolesław, Ernest Malinowski i inni. Polscy inżynierowie w Ameryce Południowej, „Mówią Wieki” 6/2017

Orłowski Bolesław, Ci, którzy zostali. Polscy inżynierowie w Rosji i zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 6/2017

Poprzeczka Maria, Grottger i inni, „Mówią Wieki” 1/2013

Poradzisz Jan, Pro Patria et scientia, „Mówią Wieki” 5/1973

Rohoziński Jerzy, Polski Kaukaz, „Mówią Wieki” 6/2016

Róg Rafał, Adolf Sternschuss. Miłośnik sztuki, co na stos rzucił swój życia los, „Mówią Wieki” 5/2013

Spieralska Beata, Grunwald: maska i symbol, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 2/2010

Sikorska-Kulesza Jolanta, Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana, „Mówią Wieki” 3/2011

Szczepański Henryk, Śląski Wernyhora, „Mówią Wieki” wydanie specjalne 1/2011

Szelągowska Grażyna, Tradycja i nowoczesność. Wzorce kobiecości w kulturze popularnej przełomu XIX i XX wieku, „Mówią Wieki” 3/2011

Tobera Marek, Cenzura prasy w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku, „Mówią Wieki” 12/1991

Tobera Marek, Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914, „Mówią Wieki” 5/1984

Wierzbicka Maria, Historia pod wpływem pozytywizmu, „Mówią Wieki” 6/1978

Wróblewski Andrzej Kajetan, Geniusz Marii Skłodowskiej-Curie, „Mówią Wieki” 8/2017

Wójcik Zbigniew J., Bajkał przez Polaków rozpoznawany, „Mówią Wieki” 6/2016

Zasztowt Leszek , Od stolicy do prowincji. Wilno w polskiej pamięci historycznej, „Mówią Wieki” 4/2012

Ziejka Franciszek, Kamienna księga dziejów kraju i Kościoła, „Mówią Wieki” 5/2007

Zwinogrodzka Wanda, Z życia kulturalnego po powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki” 5/1986

 

30 Rosja w pierwszych latach XX wieku

Bohun Tomasz, Straczeńczy bój „Wariaga”, Japoński desant pod Czemulpo 1904, „Mówią Wieki” 2/2014

Bohun Tomasz, Pierwsza rewolucja rosyjska, „Mówią Wieki” 3/2015

Kuczyńska Elżbieta, Wielka burza wokół rewolucji 1905 r., „Mówią Wieki” 12/1987

Legieć Jacek, Kulik Mariusz, Miczman Wołkowicki i inni: Polacy w wojnie rosyjsko-japońskiej, „Mówią Wieki” 6/2016

Wojna Romuald, Parlament w Rosji, „Mówią Wieki” 4/1966

Wojna Romuald, Rewolucja lat 1905-1907 a wojna rosyjsko-japońska, „Mówią Wieki” 11/1986

 

31 Rewolucja 1905 r. w Królestwie Polskim

Bułhak Władysław, Spotkanie w Tokio, „Mówią Wieki” 3/1998

Duber Paweł, Józef Montwiłł-Mirecki – książę rewolucji. W stulecie akcji rogowskiej, „Mówią Wieki” 11/2006

Janiak-Jasińska Agnieszka, Rewolucja 1905-1907. Czas społecznego przebudzenia, „Mówią Wieki” 3/2015

Kwiatkowski Piotr Tadeusz, Rewolucja 1905 roku. Wygasłe miejsce polskiej pamięci, „Mówią Wieki” 3/2015

Majewski Piotr M., Bomby i browningi. Akcje terrorystyczne bojowców PPS, „Mówią Wieki” 3/2015

Piskała Kamil, Reportaż spod szubienicy, „Mówią Wieki” 3/2015

Pruss Witold, Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim, „Mówią Wieki” 1/1982

Szlanta Piotr, Rozstrzygający cios. Mukden 1905, „Mówią Wieki 2/2011

Szwarc Andrzej, Królestwo Polskie przed rewolucją. Społeczeństwo i polityka, „Mówią Wieki” 3/2015

Szlanta Piotr, Niemcy wobec rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim, „Mówią Wieki” 3/2015

Tusiński Piotr, Rewolucja 1905-1907 roku w Radomiu, „Mówią Wieki” 3/2008

Żarnowska Anna, Kultura polityczna społeczeństwa Królestwa Polskiego w dobie rewolucji 1908-1907, „Mówią Wieki” 8/1985

 

32 Polacy wobec perspektyw wybuchu wojny światowej

Nałęcz Tomasz, Drogi do niepodległości, „Mówią Wieki” 10/1988

 

33 Kultura życia codziennego w XIX-wiecznej Polsce

Adamczyk Mieczysław, Krynica dawno była modna, „Mówią Wieki” 5/1973

Deszczyńska Martyna, Homo ludens po polsku, „Mówią Wieki” 6/2001

Getka-Kenig Mikołaj, Warszawskie zaduszki w XIX wieku, „Mówią Wieki” 11/2008

Janiak-Jasińska Agnieszka, Kobiety idą do pracy, „Mówią Wieki” 3/2011

Kaczyńska Elżbieta, Społeczeństwo a przestępcy. Aspołeczne formy życia w Królestwie Polskim w latach 1815-1914, „Mówią Wieki” 1/1984

Kantor Ryszard, Z dziejów pożywienia ludowego — „jadło głodowe”, „Mówią Wieki”3/1982

Karpińska Małgorzata, Egzekucje w Warszawie w Królestwie Kongresowym (1815-1830), „Mówią Wieki” 3/1988

Karpińska Małgorzata, Kara więzienia w Polsce w początku XIX wieku, „Mówią Wieki”11/1991

Karpińska Małgorzata, Dyliżansem przez Kongresówkę,  „Mówią Wieki” 2/2009

Kizik Edmund, Gdańskie historie dziecięce, „Mówią Wieki” 12/2014

Kopczyński Michał, Nędza i dostatek z perspektywy tysiąclecia, „Mówią Wieki” 12/2008

Kowecka Elżbieta, Co i jak jadł chłop polski w XIX wieku?, „Mówią Wieki” 5/1988

Krzemiński Tomasz, Na granicy dwóch imperiów, „Mówią Wieki” 11/2014

Loew Peter Oliver, Narodowe konwersje i niekonwersje, Jak Niemcy stali się Polakami, a Polacy wrócili do polskości, „Mówią Wieki” 9/2018

Ostrowski Jan, Cylindry i krynoliny a sprawa polska, „Mówią Wieki” 4/2018

Pilichowska Bogdana, Emaus i rękawka – dawne krakowskie zwyczaje, „Mówią Wieki” 4/1980

Piotrowska-Marchewka Monika, Kobieta, rodzina i życie codzienne na ziemiach polskich w XIX wieku, „Mówią Wieki” 3/2011

Sikorska-Kulesza Jolanta, Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana, „Mówią Wieki” 3/2011

Szelągowska Grażyna, Tradycja i nowoczesność. Wzorce kobiecości w kulturze popularnej przełomu XIX i XX wieku, „Mówią Wieki" 3/2011

Szwarc Andrzej, Po utracie niepodległości, „Mówią Wieki” 3/2011

Szwarc Andrzej, Rodzina Skłodowskich. W kręgu warszawskiej inteligencji epoki pozytywizmu, „Mówią Wieki” 6/2011

Tylińska Ewelina, Dieta prostych ludzi, „Mówią Wieki” 9/2001

Tylińska Ewelina, Konsumenci i oszuści, „Mówią Wieki” 4/2002

 

34 Walka o dominację w Europie. Geneza I wojny światowej

Becker Jean-Jacques, przeł. Szymon Łucyk, 1914: geneza katastrofy, „Mówią Wieki” 11/2016

Boruski Marek, Włochy w trójprzymierzu, „Mówią Wieki” 7/1981

Czapliński Marek, Wyścig zbrojeń morskich przed I wojną światową (1890-1914), „Mówią Wieki” 11/1979

Faszcza Dariusz, Dole i niedole korespondenta wojennego podczas wojen bałkańskich 1912-1913, „Mówią Wieki” 4/2010

Garlicki Andrzej, Sarajewo, „Mówią Wieki” 6/1964

Karolczak Krzysztof, Zamach w Sarajewie, „Mówią Wieki” 9/2010

Kasprowicz Ryszard, Rembrandt, Rembrandt über alles, „Mówią Wieki” 11/2003

Łuszczykiewicz Antonina, Wielka Gra na dachu świata, „Mówią Wieki” 2/2018

Serwatka Tomasz, Na drodze do Entente cordiale”. Tajne układy francusko-włoskie z lat 1900-1902, „Mówią Wieki” 10/1992

Szlanta Piotr, Narodziny ententy, „Mówią Wieki” 8/2004

Szlanta Piotr, Wojna przełożona. Bośniacki kryzys aneksyjny 1908/1909 „Mówią Wieki” 5/2005

Szlanta Piotra, Nasza przyszłość leży na morzu. Flota w polityce wielkich mocarstw, „Mówią Wieki” 4/2006

Szlanta Piotr, Jak rodziła się ententa. Stosunki Wielkiej Brytanii z Francją i Rosją w latach 1904-1914„Mówią Wieki” 4/2016

Szlanta Piotra, Franciszek Ferdynand i Madziarzy, „Mówią Wieki” 6/2010

Szlanta Piotr, Afera pułkownika Redla, „Mówią Wieki” 8/2012

Szlanta Piotr, Wojna wyobrażona, „Mówią Wieki” 7/2014

Szlanta Piotr, Haskie konferencje pokojowe 1899-1907, „Mówią Wieki” 12/2015

Wieczorkiewicz Paweł Piotr, Wojna morska... na Dunaju, „Mówią Wieki” 9/1981

Witecki Marek, Rajd na Dardanele, „Mówią Wieki” 2/2010

starożytność   średniowiecze   historia nowożytna   XIX wiek   1914-1918   II wojna światowa   historia najnowsza