Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Artykuły przekrojowe

 

         

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy
Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

 Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

 

Do tej bibliografii warto wracać!!!     Dodaj do ulubionych!!!

 

 

starożytnośćśredniowieczehistoria nowożytnaXIX wiek1914-1939II wojna światowahistoria najnowsza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły przekrojowe

 

Bąk Michał, Od Mochnackiego do Gierka. Narracje o konfederacji barskiej, „Mówią Wiki” 3/2018

Będkowski Mateusz, Pierwsi Polacy w Indiach, „Mówią Wieki” 1/2017

Brun Fryderyk, Niebezpieczne sąsiedztwo. O powodzi tysiąclecia i innych wylewach Wisły, „Mówią Wieki” 7/2017

Brzostek Błażej, Los rumuński, los polski. Wzajemne postrzeganie w XX wieku, „Mówią Wieki” 5/2016

Brzostek Błażej, Foksal, „Mówią Wieki” 7/2017

Cydzik Szymon, Krótka historia mierzenia czasu, „Mówią Wieki” 1/2016

Czajkowski Marcin, Marsz, marsz, Dąbrowski, „Mówią Wieki” 11/2017

Grębecka Zuzanna, Ręce do góry! To jest napad, „Mówią Wieki” 4/2016

Grębecka Zuzanna, Najbezpieczniej nie transportować, „Mówią Wieki” 5/2016

Grębecka Zuzanna, Z gniazda na tarcze herbowe, „Mówią Wieki” 9/2017

Grębecka Zuzanna, Biały, czerwony i…, „Mówią Wieki” 10/2017

Juzepczuk Monika, Płock – zapomniana stolica Polski, „Mówią Wieki” 5/2018

Kalwat Wojciech, Z wizytą w Rakowie, „Mówią Wieki” 6/2017

Kopczyński Michał, Piłsudski i Mannerheim. Polsko-fińska parabola historyczna, „Mówią Wieki” 6/2017

Kowalski Michał, Piraci Morza Śródziemnego, „Mówią Wieki” 10/2016

Krawczyk Maciej, Pięciu wspaniałych, „Mówią Wieki” 4/2018

Mączewska Katarzyna, Białonowska Magdalena, Darczyńcy polskich muzeów, „Mówią Wieki” 5/2018

Niedźwiedzki Robert, Czarnobyl przed wybuchem, „Mówią Wieki” 11/2017

Niewierowicz Miłosz, Tysiąc lat Brześcia nad Bugiem, „Mówią Wieki” 9/2018

Pomianowski Piotr, Zerwać węzeł małżeński – rzecz o rozwodach na ziemiach polskich, „Mówią Wieki” 2/2016

Prokopczuk-Runowska, Historia orderów a historia państwa, „Mówią Wieki” 8/2018

Sokołow Boris, przeł. Marta Głuszczowska, Donbas. Tygiel etniczny i polityczny, „Mówią Wieki” 11/2017

Szczepaniak-Kroll Agnieszka, 300 lat Bambrów w Poznaniu, „Mówią Wieki” 8/2018

Wojciechowski Tomasz , Wyrocznia prawdę ci powie?, „Mówią Wieki” 3/2016

Wrede Marek, Warszawa i Zamek Królewski: na drodze do nowego centrum Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 7/2016

 

Gospodarka i wynalazczość

Czajkowski Marcin, Banknot nie kryje swojej marności, „Mówią Wieki” 2/2016

Czajkowski Marcin, Piramida oszustw, „Mówią Wieki” 6/2016

Fesnak Gabriela, Flisactwo i żegluga wiślana od XVI do XX stulecia, „Mówią Wieki’ 7/2017

Gawrychowski Mariusz, Plastik w portfelu, „Mówią Wieki” 7/2016

Kalwat Wojciech, Zmienne dzieje polskiego złotego, „Mówią Wieki” 4/2018

Kalwat Wojciech, Mennica warszawska, „Mówią Wieki” 6/2018

Kizik Edmund, Gdańsk  nowożytny – miasto spotkania dwóch kultur, „Mówią Wieki” 9/2018

Lichocka Halina, Potrzeba matką wynalazku, czyli działalność inżyniera Ignacego Mościckiego, „Mówią Wieki” 9/2017

Loew Peter Oliver, Na saksy, nad Ruhrę, za chlebem. Polska migracja zarobkowa do Niemiec, „Mówią Wieki” 9/2018

Mazurkiewicz Adam, Tadeusz Sendzimir, „Mówią Wieki” 11/2017

Orłowski Bolesław, Jak Wojsko Polskie umacniało państwo, „Mówią Wieki” 8/2016

Orłowski Bolesław, Szwajcarska kariera polskiego inżyniera, „Mówią Wieki” 7/2017

Ratyński Mateusz, Polska reforma rolna, „Mówią Wieki” 7/2018

Tucholski Zbigniew, Stalowa alchemia Sendzimira, „Mówią Wieki” 11/2017

Waśkiewicz Andrzej, Purytańskie początki kapitalizmu, „Mówią Wieki” 1/2017

Zawada Alina, Jezus płacił podatki. Pieniądze w ewangeliach, „Mówią Wieki” 9/2017

 

Wojskowość

Bohun Tomasz, Staropolscy wodzowie w czasach potęgi i upadku, „Mówią Wieki” 8/2016

Bohun Tomasz, Za naszą i waszą wolność, „Mówią Wieki” 8/2016

Mackiewicz Michał, Od Marka do Cometa. Czołgi wojen światowych, „Mówią Wieki” 12/2016

Ochman Marcin, Od rycerskich proporców do wojskowych sztandarów, „Mówią Wieki” 8/2016

Orłowski Bolesław, Jak Wojsko Polskie umacniało państwo, „Mówią Wieki” 8/2016

Socha Aleksander, Bitwy, które przeszły do narodowej legendy, „Mówią Wieki” 8/2016

Żubryd Rafał, Męstwo nagrodzone. O orderach w Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 8/2016

 

Historyczna agencja turystyczna

Bojarski Artur, Brugia jest zawsze piękna, „Mówią Wieki” 1/2017

Bojarski Artur, Beton jest piękny? Kilka słów o Hawrze, „Mówią Wieki” 7/2017

Bojarski Artur, Budapeszt- Corvin Plaza. Nowe centrum miasta w twierdzy powstania 1956 roku, „Mówią Wieki” 1/2017

Dorożała Karolina, Kowalczyk Maciej, W Namibii alles gut, „Mówią Wieki” 6/2016

Bojarski Artur, Andegawenia. Szukając Plantagenetów, „Mówią Wieki” 3/2018

Goltz Piotr, Würzburg, „Mówią Wieki” 11/2017

Krawczyk Maciej , Perły okupowanej wyspy, „Mówią Wieki” 7/2016

Koper Sławomir, Perły Słowacji, „Mówią Wieki” 1/2016

Koper Sławomir, Mały kraj wielkich kontrastów (Czarnogóra), „Mówią Wieki” 3/2016

Szczepaniak Michał, Piramidy w Jerozolimie, „Mówią Wieki” 1/2016

Szlanta Piotr, Schinkel na Warmii, „Mówią Wieki” 2/2016

Szlanta Piotr, Sziraz – miasto świątyń i poetów, „Mówią Wieki” 4/2018

Szlanta Piotr, Jazd. Miasto wbrew naturze, „Mówią Wieki” 6/2018

Tymińska Ada, Pałac Kaliguli. Zapomniany prototyp Domus Aurea?, „Mówią Wieki” 2/2017

Wąsiewski Grzegorz J., Miasto Lwa, Wyspa Dzioborożców, „Mówią Wieki” 4/2017

Wąsiewski Grzegorz J., Nad wodą wielką i czystą. Polskie ślady w Szwajcarii, „Mówią Wieki” 2017

Wąsiewski Grzegorz J., Zamki na piasku. Z wizytą w Omanie, „Mówią Wieki” 5/2018

Wąsiewski Grzegorz J., Na Palmie pod palmą, „Mówią Wieki” 10/2018

 

Religia

Skiba Jakub, Znak mocy Boga, „Mówią Wieki” 4/2016

Skowroński Piotr, Budowle sakralne Łazienek Królewskich, „Mówią Wieki” 1/2018

 

Kultura i życie codzienne

Arabas Iwona, Kobiety i farmacja, „Mówią Wieki” 8/2017

Białonowska Magdalena, Od kufra do nesesera, czyli jak podróżowały królowe, „Mówią Wieki” 9/2017

Błachnio Jan, Nie tylko Rocy, „Mówią Wieki” 5/2018

Czarnecki Łukasz, W krainie czarodziejskich lisów, „Mówią Wieki” 10/2018

Fesnak Gabriela, Zwierzęta w średniowiecznym i nowożytnym sądzie, „Mówią Wieki” 10/2016

Fesnak Gabriela, Wisła w legendach i podaniach, „Mówią Wieki” 7/2017

Jaskanis Paweł, Muzeum Pałac w Wilanowie – fenomen miejsca, „Mówią Wieki” 1/2012 (wydanie specjalne: „Świat muzeów”)

Kopczyński Michał, Historia niewykorzystanych szans (historia zegarów), „Mówią Wieki” 45/2017

Krawczyk Maciej, Osobliwe gabinety epoki ciekawości, „Mówią Wieki” 1/2012 wydanie specjalne „Świat muzeów”

Kułacz Sławomir, Germanizmy w języku polskim, „Mówią Wieki” 9/2018

Leiserowitz Ruth, przeł. Rafał Żytyniec, W poszukiwaniu wiedzy. Polscy studenci na uczelniach niemieckich w XVIII i XIX wieku, „Mówią Wieki” 9/2018

Milewski Dariusz, Zanim Łazienki stały się Królewskie, „Mówią Wieki” 1/2018

Ostrowski Wojciech, Święty Graal – legenda wciąż żywa, „Mówią Wieki” 2/2017

Pieńkos Andrzej, Wędrujący pomnik księcia Józefa, „Mówią Wieki” 1/2018

Pieńkos Andrzej, Od kolekcji prywatnych do wielkich muzeów, „Mówią Wieki”1/2012 (wydanie specjalne: „Świat Muzeów”)

Pieńkos Andrzej, Muzea artystów – muzea pamięci, komnaty cudów, „Mówią Wieki” 1/2012 (wydanie specjalne: „Świat Muzeów”)

Pomian Krzysztof, przeł. Andrzej Pienkos, Zbieracze i osobliwości, „Mówią Wieki” 1/2012 (Wydanie specjalne „Świat muzeów”)

Pyzel Konrad, Świątynia księżnej i galeria hrabiego czyli pierwsze polskie muzea, „Mówią Wieki” 1/2012 (numer specjalny „Świat muzeów”)

Rawia Anna, Skarbie wspólnej pamięci. Losy Muzeum Narodowego w Warszawie, „M��wią Wieki” 1/2012 (wydanie specjalne: „Świat Muzeów”)

Skowroński Piotr, Budowle sakralne Łazienek Królewskich, „Mówią Wieki” 1/2018

Stabryła Stanisław, Dziejopisarstwa europejskiego mistrz i nauczyciel, „Mówią Wieki” 2/2018

Stańczyk Tomasz, Pałac z pięknym widokiem, „Mówią Wieki” 1/2018

Szulc Paweł, Polska potęga balonowa, „Mówią Wieki” 10/2018

Traczyk Łukasz, Nie tylko Wit Stwosz. Wkład niemieckich twórców w polską kulturę materialną średniowiecza i nowożytności, Mówią Wieki” 9/2018

Werner Barbara Maria, Ile jest raju w ogrodach Łazienek Królewskich, „Mówią Wieki” 1/2018

 

Metodologia

Bąk Michał, Od Mochnackiego do Gierka. Narracje o konfederacji barskiej, „Mówią Wiki” 3/2018

Čepaitiené Rasa, przeł. Bartłomiej Kowal, Tadeusz Kościuszko w pamięci Litwinów, „Mówią Wieki” 8/2017

Karwat Wojciech, Historia zapisana na pieczęciach, „Mówią Wieki” 4/2016

Malinowski Mikołaj, Czy warto mierzyć produkt krajowy brutto dla epok historycznych?, „Mówią Wieki” 5/2018

Malinowski Michał, PKB w dawnej Polsce, „Mówią Wieki” 5/2018

Trafimczyk Anatol, przeł. Tomasz Bohun, Białoruskie ślady Tadeusza Kościuszki, „Mówią Wieki” 8/2017

 

starożytnośćśredniowieczehistoria nowożytnaXIX wiek1914-1939II wojna światowahistoria najnowsza

Zobacz też:
Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy
Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony
Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia si��